Nyhetsartikkel

Mavenclad og risiko for alvorlig leverskade

Nye anbefalinger fra europeiske legemiddelmyndigheter om overvåking av leverfunksjon for å minimere risikoen for leverskade under behandling med Mavenclad

Mavenclad (kladribin) brukes ved behandling av voksne pasienter med høyaktiv relapserende multippel sklerose (MS) i form av to tablettkurer i løpet av to år.1 Det er rapportert tilfeller av alvorlig leverskade, og en nylig gjennomgang av legemidlets sikkerhetsdata har konkludert med en økt risiko. Derfor er det nye anbefalinger fra europeiske legemiddelmyndigheter om overvåking av leverfunksjon for å minimere risikoen for leverskade under behandling.

Råd til leger:

  • Innhent pasienthistorikk om underliggende leversykdommer eller tidligere leverskade før oppstart av behandling.
  • Leverfunksjonstester bør tas før oppstart av hver behandlingskur og ellers ved behov under behandlingen.
  • Dersom pasienten utvikler tegn på leverskade, som stigning i transaminaser >1000 enheter eller gulsott, skal behandlingen avsluttes.
  • Gi råd til pasient om å kontakte lege umiddelbart ved symptomer på leverskade, slik som svekket allmenntilstand, kvalme, fordøyelsesbesvær, smerter i leverregionen, mørk urin og gulsott.

Meld mistenkte bivirkninger via melde.no

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/nye-anbefalinger-ved-bruk-av-mavenclad-kladribin-pa-grunn-av-risiko-for-alvorlig-leverskade legemiddelverket.no