Nyhetsartikkel

Meldeplikt for helsepersonell

Helsepersonell har plikt til å melde ved mistanke om alvorlige, nye eller uventede bivirkninger etter vaksinering. Årsakssammenhengen trenger ikke være kjent, mistanke er tilstrekkelig for å melde.

Helsepersonell har plikt til å melde ved mistanke om alvorlige, nye eller uventede bivirkninger etter vaksinering. Årsakssammenhengen trenger ikke være kjent, mistanke er tilstrekkelig for å melde.

Det er viktigst å melde fra ved mistanke om:

 • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget
 • uventede bivirkninger
 • alvorlige bivirkninger
 • vaksinesvikt (alvorlig covid-19 sykdom etter fullført vaksinasjon)

Husk disse opplysningene når du melder bivirkninger:

 • navnet på vaksinen og vaksinasjonsdato
 • detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet
 • når bivirkningen startet
 • om bivirkningen er vedvarende eller om den har gått over
 • andre samtidige sykdommer og bruk av medisiner
 • om/når det er tatt en koronatest, og resultatet av denne
 • om bivirkningen oppstod etter første eller andre dose
 • om det er gitt en annen vaksine ved andre dose
 • svar på eventuelle blodprøver eller andre undersøkelser.

Legemiddelverket publiserer ukentlige rapporter med oversikt over meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinering i Norge.

Rapportene finner du her:
Legemiddelverket.no/koronavaksiner-bivirkningsrapporter

Les også