Nyhetsartikkel

Metamina ikke lenger tilgjengelig

Pasienter som i dag bruker Metamina må få råd om alternativ behandling.

Metamina 5 mg tabletter har vært tilgjengelig for pasienter i Norge via søknad om godkjenningsfritak. Produksjonen er nå avviklet og legemidlet vil derfor ikke lenger være tilgjengelig.1

Legemiddelfirmaet opplyser at de har lagerbeholdning tilsvarende tre til seks måneders salg.

Det finnes en rekke sentralstimulerende legemidler på markedet i Norge, inkludert ett med deksamfetamin (Attentin).

Pasienter som i dag bruker Metamina må få råd om alternativ behandling.

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/metamina-5-mg-tabletter-vil-ikke-lenger-vere-tilgjengelig-i-norge legemiddelverket.no