Nyhetsartikkel

Mors vaksine beskytter også barnet i magen

Forskerne fant at når moren ble vaksinert under svangerskapet, beskyttes den nyfødte mot korona de første fire månedene etter fødsel.

Risikoen for å få korona de første fire månedene av livet, er lavere dersom mor ble vaksinert under graviditeten. Det viser en ny studie fra Senter for fruktbarhet og helse ved FHI som er publisert i tidsskriftet JAMA Internal Medicine.1-2

Så langt er ingen vaksiner mot korona godkjent for barn under fem år. Spedbarn har høyere risiko for alvorlig infeksjon enn eldre barn. Hvis mor kan beskytte barnet de første levemånedene ved å vaksinere seg under svangerskapet, er det dobbel gevinst, siden vaksinen dermed beskytter både mor og barn.

Fulgte over 20 000 spedbarn

Carlsen og kolleger på FHI har i samarbeid med London School of Hygiene and Tropical Medicine og University of Ottowa analysert tall fra det norske beredskapsregisteret for covid-19, Beredt C19.3

21 643 spedbarn som ble født i Norge mellom september 2021 og februar i år er med i studien. Barna ble fulgt i fire måneder etter fødselen eller frem til 4. april i år. 9739 av spedbarna var født av en mor som fikk andre eller tredje dose med en mRNA-vaksine (Moderna eller Pfizer) i løpet av andre eller tredje trimester av svangerskapet. Disse barna ble sammenlignet med barn født av mødre som ikke ble vaksinert verken før eller under svangerskapet.

Fire måneders beskyttelse

Forskerne fant at når moren ble vaksinert under svangerskapet, beskyttes den nyfødte mot korona de første fire månedene etter fødsel. Dette skyldes trolig at antistoffene som lages etter vaksinering overføres til fosteret, og at antistoffene varer noen måneder etter at barnet er født. Noe av effekten kan også skyldes overføring av antistoffer via brystmelk, eller at man beskyttes indirekte gjennom at mor, som mulig smittekilde, selv har mindre risiko for infeksjon.

For å vurdere om sammenhengen var ulik for omikron- og deltavariantene av koronaviruset, delte man tidsperioden i to: før og etter årsskiftet. Barn av mødre som var vaksinert under graviditeten hadde redusert risiko for en positiv covid-19-test sammenlignet med barn av uvaksinerte mødre og risikoen var lavere i den perioden der Delta-varianten dominerte (incidence rate 1.2 mot 3.0 per 10 000 dagers oppfølging; adjusted hazard ratio, 0.29; 95% CI, 0.19-0.46) sammenlignet med den perioden der omikronvarianten dominerte (incidence rate, 7.0 vs 10.9 per 10 000 follow-up days; adjusted hazard ratio, 0.67; 95% CI, 0.57-0.79). Dette er i tråd med hvordan vaksinene fungerer også hos ikke-gravide.

Ekstra viktig å følge gravide og spedbarn

I tillegg til studien fra gruppen ved Senter for fruktbarhet og helse, har en amerikansk studie sett på koronavaksinasjon av mor og risikoen for innleggelse for korona hos spedbarn under seks måneder. Denne studien ble gjennomført av det amerikanske Centre for Disease Control.4 De fant en lavere risiko for innleggelse med korona blant spedbarn født av vaksinerte mødre. Dette er i tråd med funnene fra den norske studien, der man så på infeksjon generelt og ikke risikoen for innleggelser.

Siden det ikke er vanlig at gravide eller spedbarn er med i utprøvning av vaksiner, er det viktig å følge disse gruppene, både gjennom vaksinasjon av gravide og mulig passiv overføring av vaksinasjonseffekter på deres nyfødte. Forskere ved Folkehelseinstituttet har tidligere funnet at det ikke er noen indikasjoner på at vaksinasjon i svangerskapet gir økt risiko for komplikasjoner.5 Denne nye studien er med på å understøtte gevinsten ved vaksinering av gravide.

Kilder

Referanser

  1. https://www.fhi.no/nyheter/2022/mors-vaksine-beskytter-ogsa-barnet-i-magen/ www.fhi.no
  2. Ellen Øen Carlsen, MD; Maria C. Magnus, PhD; Laura Oakley, PhD ; et al. Association of COVID-19 Vaccination During Pregnancy With Incidence of SARS-CoV-2 Infection in Infants. JAMA Intern Med. Published online June 1, 2022. doi:10.1001/jamainternmed.2022.2442 DOI
  3. https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ norsk-beredskapsregister-for-covid-19/ www.fhi.no
  4. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7107e3.htm www.cdc.gov
  5. https://www.fhi.no/nyheter/2022/covid-19-vaksinasjon-gir-ingen-okt-risiko-for-svangerskapskomplikasjoner/ www.fhi.no