Nyhetsartikkel

Myokarditt etter koronavaksinasjon

Temaside om Korona

Bivirkningsmeldinger fra helsepersonell og registerdata

Det er per 19. oktober meldt over 37 000 bivirkninger fra helsepersonell og privatpersoner.4-5 Meldinger fra helsepersonell gjorde at Norge var blant de første til å oppdage alvorlige bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen.6 Ved gjennomgang av meldinger om myokarditt viser det seg at det er god overenstemmelse mellom meldte tilfeller og registerdata (upubliserte data). Dette tyder på at norsk helsepersonell er flinke til å melde ved mistanke om alvorlige bivirkninger. Alle alvorlige bivirkningsmeldinger blir vurdert fortløpende av Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet.7 Kunnskap vi har fått gjennom registerdata og meldte bivirkninger gjør at myndighetene kan gi konkrete råd for å redusere risikoen for alvorlige bivirkninger.

Forrige side Neste side