Nyhetsartikkel

Myokarditt etter koronavaksinasjon

Temaside om Korona

Oppfølging av pasienter som har hatt myokarditt

De aller fleste som har fått myokarditt ble utskrevet etter få dager. Det har ikke vært meldt om tilfeller der myokarditt har utløst hjertesvikt, men langtidsforløpet ved myokarditt utløst etter vaksinasjon er foreløpig lite kjent. Myndighetene vurderer nå hvordan pasienter som har fått myokarditt etter mRNA-vaksine skal følges opp.

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/sammenheng-mellom-mrna-vaksiner-og-hjertesykdom legemiddelverket.no
  2. https://www.fhi.no/nyheter/2021/myokarditt-spikevax/ www.fhi.no
  3. https://www.fhi.no/nyheter/2021/myokarditt-etterkoronavaksinasjon-i-norge/ www.fhi.no
  4. https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksiner legemiddelverket.no
  5. https://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-betennelse-i-hjertet legemiddelverket.no
  6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33835768/ pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  7. https: //legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/slik-overvakes-koronavaksiner#4.-saksbehandle/-kvalitetssikre nhi.no
Forrige side