Nyhetsartikkel

Når har en pasient faktisk tilgang til en ny medisin?

Hvor lenge pasienter må vente på nye legemidler, kan måles på ulike måter. Det er viktig å være bevisst på hva som faktisk måles og sammenlignes.

WAIT-rapportene

Den europeiske legemiddelindustriforeningen (EFPIA) publiserer hver vår en WAIT-rapport.1 Denne skal vise hvor lenge pasienter i europeiske land må vente før de får tilgang til nye legemidler etter at europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har gitt firmaet markedsføringstillatelse.

EFPIA spør legemiddelindustriforeningen i alle land om når pasientene i de respektive landene har "tilgang" på et legemiddel. Men EFPIA har ikke definert hva de mener med tilgang.

  • I Norge mener Legemiddelindustriforeningen (LMI) at pasientene har tilgang når myndighetene har besluttet å finansiere bruken.
  • Den danske bransjeforeningen for legemiddelindustrien (LIF) mener derimot at pasientene har tilgang når apoteket kan selge legemidlet, selv om myndighetene ikke nødvendigvis finansierer bruken.

I WAIT-rapportene kan derfor Norge fremstå som en sinke i europeisk sammenheng, men rapportene tolkes ulikt av aktørene: Etter forrige undersøkelse mente åtte helseledere at Norge var blant de raskeste i Europa2, mens Legemiddelindustrien (LMI) mente norske pasienter fikk mye senere tilgang til legemidler enn for eksempel danske.3

Rapport fra IQVIA - tilgang målt ved forbruksdata

I september 2022 publiserte konsulentselskapet IQVIA en rapport4 som undersøkte salget av nye legemidler og målte antall doser som faktisk ble brukt i hvert land.

Denne rapporten viser at Norge er blant de landene som raskt får et forbruk av nye legemidler som er høyere enn snittet i Europa. IQVIA definerer Norge som en «early adopter» til innovative legemidler.

Store variasjoner i bruk av legemidler

Bruk av enkeltlegemidler varierer mye mellom land på grunn av for eksempel anbud eller tradisjoner. I analysen har derfor IQVIA gruppert nye innovative legemidler i terapeutiske grupper (EIM). Eksempler på slike legemiddelgrupper er PD1-hemmere, PCSK9-hemmere eller CGRP-hemmere.

Også bruk av disse legemiddelgruppene varierer mellom landene. Danmark har et forbruk av legemidler til cystisk fibrose som er 5,5 ganger høyere enn det europeiske gjennomsnittet. Norge har et forbruk av CGRP-hemmere som er 7,5 ganger høyere enn gjennomsnittet mens Sverige har tre ganger høyere forbruk av PCSK9-hemmere enn resten av Europa (IQVIA, på forespørsel fra Legemiddelverket).

Ny medisin for alle

Foreløpig finnes det ingen omforent og transparent metode for å analysere reell tilgang til nye legemidler på tvers av landegrenser. Uansett hvordan vi måler norske pasienters tilgang til nye legemidler er det viktig at vi er bevisst på hva vi sammenligner.

Blåreseptordningen og Nye metoder skal sørge for at beslutninger om innføring av nye legemidler gjelder for hele befolkningen.5 Forbruksanalysen fra IQVIA kan tyde på at dette målet nås.

Les også: NYL nr 8 2023, Refusjon av SGLT2-hemmere ved diabetes type 2

Kilder

Referanser

  1. https://www.efpia.eu/news-events/the-efpia-view/efpia-news/shortening-the-wait-patient-access-to-medicines-in-europe/ www.efpia.eu
  2. https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/OrOxOk/nye-medisiner-skal-innfoeres-raskere www.aftenposten.no
  3. https://www.lmi.no/2022/04/07/nye-efpia-tall-om-legemiddeltilgang-i-europa/ www.lmi.no
  4. https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/defining-essential-innovative-medicines-and-measuring-their-use-in-europe www.iqvia.com
  5. https://nyemetoder.no nyemetoder.no