Nyhetsartikkel

Nye legemidler på blå resept

Tre legemidler, som tidligere bare har vært tilgjengelige på godkjenningsfritak og individuell stønad fra Helfo, finnes nå som markedsførte legemidler med forhåndsgodkjent refusjon. Legemiddelverket ønsker at markedsførte legemidler brukes fremfor de uregistrerte.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Nye legemidler med forhåndsgodkjent refusjon

Tre legemidler, som tidligere bare har vært tilgjengelige på godkjenningsfritak og individuell stønad fra Helfo, finnes nå som markedsførte legemidler med forhånds- godkjent refusjon. Legemiddelverket ønsker at markedsførte legemidler brukes fremfor de uregistrerte.

Metolazon Abcur til behandling av ødem ved nyresykdom når annen behandling ikke har effekt.

Alutard SQ vepsegift og Alutard SQ bigift allergen som immunterapi for pasienter med kjente alvorlige allergiske reaksjoner mot stikk fra veps og bie. Vilkår for refusjon av Alutard SQ er dokumentert sykehistorie med generelle og/eller IgE-medierte allergiske reaksjoner, bekreftet av hudprikktest og/eller intradermal test og/eller spesifikk IgE-test.

Flere legemidler på blå resept

Lecigon, en intestinalgel med legemiddelkombinasjonen levodopa, karbidopa og entakapon, er godkjent til behandling av fremskreden Parkinsons sykdom med uttalte motoriske fluktuasjoner og hyperkinesi eller dyskinesi, når andre tilgjengelige perorale kombinasjoner av legemidler mot Parkinsons sykdom ikke har gitt tilfredsstillende resultat. Lecigon har samme indikasjon og administrasjonsvei som Duodopa intestinalgel (levodopa, karbidopa; innvilget forhåndsgodkjent refusjon fra januar 2020), men pumpen til Lecigon er mindre i størrelse og vekt enn pumpen til Duodopa.

Rivaroksaban (Xarelto) tabletter 15 og 20 mg er innvilget forhåndsgodkjent refusjon for ny indikasjon: Behandling av venøs tromboembolisme (VTE), og forebygging av tilbake- vendende VTE hos barn og ungdom under 18 år etter minst fem dager med innledende parenteral behandling med antikoagulanter. Legemiddelet er nå også tilgjengelig som oral suspensjon (1 mg/mL), refusjonsberettiget for behandling av venøs tromboembolisme (VTE), og forebygging av tilbakevendende VTE hos nyfødte født til termin, spedbarn og småbarn, barn og ungdom under 18 år, etter minst fem dager med innledende parenteral behandling med antikoagulanter.

Duloksetin (Cymbalta, duloksetin generika) har fra før forhåndsgodkjent refusjon for symptomatisk behandling av kroniske sterke smerter ved perifer diabetisk nevropati med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne, og bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose. Refusjonsberettiget bruk er nå utvidet til også å gjelde depresjon og generalisert angstlidelse (refusjonskode -73 og -74).

Lyumjev er insulin lispro i en ny formulering. Den overordnede glukosesenkende effekten av Lyumjev er sammenlignbar med Humalog, og én enhet med Lyumjev tilsvarer én enhet med Humalog. Lyumjev er innvilget forhåndsgodkjent refusjon for behandling av diabetes mellitus.

Neste side