Nyhetsartikkel

Nye legemidler på blå resept

Temaside om Korona

Seks nye legemidler på H-resept fra 1. februar

Nye resepter må fylle kravene for H-resept og kan ikke lenger forskrives av allmenn- praktikere. Gyldige blåresepter fra før 1. februar kan brukes.1

Virkestoff Legemiddel ATC-kode Bruksområde
Cannabinoider Sativex munnspray N02BG10 Multippel sklerose
Fampridin Alle N07XX07 Multippel sklerose
Modafinil Alle N06BA07 Narkolepsi
Natriumoksybat Alle N07XX04 Narkolepsi
Interferon gamma Alle L03AB03 Immunsvikt og kronisk granulomatøs sykdom CGD
Diklofenamid Alle S01EC02 Sjelden sykdom, familiær periodisk paralyse
Forrige side Neste side