Nyhetsartikkel

Nye legemidler på blå resept

Temaside om Korona

Ny og bedre løsning for søknad om individuell stønad på blå resept

Systemet for å søke individuell stønad på blå resept har vært lite brukervennlig og teknisk utdatert. Derfor er det laget en ny og bedre søknadsløsning som erstatter papir og elektronisk søknad i e-reseptløsningen (M2).

Den nye løsningen innebærer at 70–80 % av søknadene kan behandles automatisk, med umiddelbart svar. Løsningen er enkel å bruke og gir god veiledning i søkeprosessen. Over 3000 leger har begynt å bruke den, og Helfo har fått gode tilbakemeldinger.

I første omgang er løsningen tilgjengelig i en ny tjenesteportal, men vil i løpet av ett til tre år bli bedre integrert i EPJ-systemene.2

Helsedirektoratet samarbeider med helsesektoren om å få implementert løsningen i EPJ så fort som mulig. Signaler fra EPJ-leverandørene er at det likevel vil ta ett til tre år før journalsystemene er oppdatert. Helsedirektoratet ønsker å forskriftsfeste et krav om at leger skal ta i bruk den nye løsningen. Forslaget har nylig vært på høring.3

I påvente av full integrering i EPJ-systemene kan du trygt ta i bruk den nye søknadsløsningen i portalen. Den gir så mange fordeler for lege, pasient og samfunnet at det er viktig å ta den i bruk raskest mulig.

Se teknisk informasjon om tilkobling og brukerstøtte på helfo.no.

Kilder

Referanser

  1. https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/de-regionale-helseforetakene-overtar-finansierings- ansvaret-for-ytterligere-6-legemidler www.helsedirektoratet.no
  2. https://www.helfo.no/om-helfo/digitale-tjenester-fra-helfo/ ny-losning-for-individuell-soknad-om-stonad-pa-bla-resept-fra-2020 www.helfo.no
  3. https://www.helsedirektoratet.no/horinger/forskrift-om-krav-til-innsendingsformat-ved-individuell-stonad-for-legemidler-og- naeringsmidler www.helsedirektoratet.no
Forrige side