Nyhetsartikkel

Nye migrenemedisiner får offentlig finansiering

Aimovig (erenumab) og Ajovy (fremanezumab) er legemidler til forebyggende behandling av migrene. Pasienter med kronisk migrene kan nå få disse legemidlene på blå resept.

Temaside om Korona

Aimovig (erenumab) og Ajovy (fremanezumab) er legemidler til forebyggende behandling av migrene. Pasienter med kronisk migrene kan nå få disse legemidlene på blå resept1.

Individuell stønad på blå resept

Behandling dekkes for pasienter med kronisk migrene. Søknaden om individuell stønad til Helfo må sendes fra en spesialist i nevrologi eller en lege ved nevrologisk sykehusavdeling eller nevrologisk poliklinikk. Pasienter må ha prøvd tre andre forebyggende behandlinger før det søkes om stønad til behandling med Aimovig eller Ajovy.

 Råd til leger
  • Kronisk migrene er definert ved minst 15 hodepinedager hver måned, hvorav minst åtte dager er migrenedager, over en periode på mer enn tre måneder.
  • Søknaden må inneholde informasjon om hvilke forebyggende legemidler som er benyttet tidligere.
  • Pasienter må ha prøvd forebyggende behandling med legemidler fra tre ulike legemiddelklasser2. Behandlingen med disse må ha vært uten tilstrekkelig effekt eller med bivirkninger før søknad om stønad til behandling med Aimovig eller Ajovy3.
  • Hvis pasienten har medikamentoverforbrukshodepine, skal det dokumenteres i søknaden at pasienten har gjennomført medikamentavvenning.
  • Behandlingen med Aimovig eller Ajovy skal dokumenteres i hodepinedagbok og evalueres etter 12 uker. Pasienter som ikke opplever effekt skal avslutte behandlingen.

Se mer informasjon om vilkår for forskrivning på helfo.no

Flere legemidler på vei

Et tredje migrenelegemiddel, galcanezumab (Emgality), har nylig fått norsk markedsføringstillatelse, men verdivurderingen (metodevurderingen) er ikke ferdig. Legemidlet er markedsført og tilgjengelig for norske pasienter på hvit resept. Inntil videre er det ikke mulig å få individuell stønad til Emgality.

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/ny-migrenemedisin-far-offentlig-finansiering legemiddelverket.no
  2. https://www.helfo.no/regelverk/individuell-stonad-til-aimovig-erenumab www.helfo.no
  3. https://nevrologi.legehandboka.no/handboken/sykdommer/hodepine/generelt-om-hodepine/ nevrologi.legehandboka.no