Nyhetsartikkel

Nye veiledere for behandling av skabb

De siste årene har vi sett en mangedobling av skabbtilfeller og flere sliter med å bli kvitt plagene. Sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) har Legemiddelverket utarbeidet nye veiledere til både helsepersonell og pasienter.

Skabb kjennetegnes av et sterkt kløende hudutslett som skyldes infestasjon med skabbmidd. Det forsvinner ikke av seg selv og skal alltid behandles. De siste årene har vi sett en mangedobling av skabbtilfeller og flere sliter med å bli kvitt plagene. Sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) har Legemiddelverket utarbeidet nye veiledere til både
helsepersonell og pasienter.1

I behandlingen brukes i første omgang permetrin eller benylbenzoat som smøres på hele kroppen. Permetrinkrem og benzylbenzoatliniment er reseptfrie legemidler, mens benzylbenzoatkrem må forskrives av lege. Dersom anbefalt behandling følges nøye er den effektiv i de aller fleste tilfeller. Dersom den ikke har effekt kan lege vurdere ny behandlingsrunde med ivermektintabletter - enten alene eller i kombinasjon med permetrinkrem, benzylbenzoatkrem eller benzylbenzoatliniment.

Pakningsvedleggene inneholder ikke all nødvendig informasjon. Pasienter får derfor utlevert en pasientveileder ved kjøp av krem eller liniment i apotek.1 Veileder for primærhelsetjenesten er oppdatert på FHI sine nettsider.2

Les også

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/nye-veiledere-for-behandling-av-skabb legemiddelverket.no
  2. https://www.fhi.no/publ/2021/skriv-med-oppdatert-fremgangsmate-for-bruk-av-skabbmidler/ www.fhi.no