Nyhetsartikkel

Nytt fra LMV om diabeteslegemidler

Eksenatid (Bydureon og Byetta) trekkes fra markedet

Astra Zeneca trekker GLP-1 analogen eksenatid fra markedet på grunn av lite salg. Depotinjeksjonsvæsken Bydureon er allerede trukket fra det norske markedet, mens Byetta trekkes fra markedet 1. desember.

Det finnes en rekke andre GLP-1 analoger på det norske markedet som kan være aktuelle alternativer.

Refusjon av Ogluo ved risiko for alvorlig hypoglykemi ved diabetes

Glukagon (Ogluo) har fått forhåndsgodkjent refusjon for bruk ved risiko for alvorlig hypoglykemi hos diabetikere som bruker insulin.

Ogluo er en ferdigfylt penn med virkestoffet glukagon. Legemidlet er tilgjengelig i to styrker, 0,5 mg for barn under seks år, og 1 mg for pasienter som er seks år og eldre.

Refusjonskoder:

ICPC: T89 Diabetes type 1, T90 Diabetes type 2, W85 Svangerskapsdiabetes

ICD: E10 Diabetes mellitus type 1, E11 Diabetes mellitus type 2, O24.4 Diabetes mellitus som oppstår under svangerskap