Nyhetsartikkel

Økende bruk av isotretinoin

Isotretinoin er svært teratogent og må ikke brukes under graviditet. Det er derfor utarbeidet et graviditetsforebyggende program for fertile kvinner.

Bruken av isotretinoin har økt kraftig de siste årene. Vi minner om at det er risiko for fosterskader og at det derfor er viktig å følge tiltak for sikker og riktig bruk. Isotretinoin brukes mot alvorlige former for akne der annen behandling ikke er tilstrekkelig.1 Tall fra Reseptregisteret de siste 15 årene viser en tidobling i antall brukere. Det er nå flere kvinner enn menn som får resept på isotretinoin.

Isotretinoinbruk Norge.png

Risiko for fosterskade

Isotretinoin er svært teratogent og må ikke brukes under graviditet.2-3 Det er derfor utarbeidet et graviditetsforebyggende program for fertile kvinner. Se instruksjonsveiledning og opplæringsmateriell i Felleskatalogen.4 Legen er ansvarlig for at vilkårene i dette programmet er oppfylt før forskrivning, blant annet skal kvinnen følges opp med månedlige graviditetstester og bruke sikker prevensjon.

Før utlevering skal apoteket kontrollere at følgende bestemmelse er oppfylt:

Til fertile kvinner skal det kun utleveres Isotretinoin tilstrekkelig for 30 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.

Se veileder Legemiddelverket.no/utleveringsbestemmelser

I denne sammenhengen regnes kvinnen som fertil selv om hun bruker langtidsprevensjon som p-stav eller spiral. Lege må skrive daglig dosering i mengde på resepten for at pasienten skal få utlevert forbruk for 30 dager på apoteket

Bivirkninger bør følges opp

Brukere av isotretinoin opplever ofte bivirkninger, særlig tørr hud, tørre slimhinner og øyne, anemi, samt muskel- og leddsmerter. Det er også rapportert om sjeldne tilfeller av depresjon, forverring av depresjon, angst og humørforandringer. Spesiell forsiktighet bør derfor utvises hos pasienter som tidligere har hatt depresjon(3). Se preperatomtale for mer informasjon om bivirkninger. 

Les også Nytt om legemidler: Eksenatid trekkes fra markedet og Refusjon av Ogluo ved risiko for hypoglykemi ved diabetes.

Kilder

Referanser

  1. T16.3.2 Acne vulgaris | Legemiddelhåndboka (legemiddelhandboka.no) www.legemiddelhandboka.no
  2. https://legemiddelverket.no/nyheter/isotretinoin-skal-ikke-brukes-av-gravide-kvinner legemiddelverket.no
  3. https://legemiddelverket.no/nyheter/retinoider-risiko-for-fosterskade-ved-bruk-under-graviditet-og-risiko-for-psykiske-reaksjoner legemiddelverket.no
  4. https://www.felleskatalogen.no/medisin/internsok?sokord=isotretinoin www.felleskatalogen.no