Nyhetsartikkel

Økt risiko for alvorlige bivirkninger ved bruk av Tofacitinib (Xekjanz)

Foreløpige data fra en avsluttet klinisk studie på pasienter med revmatoid artritt, tyder på at det er en høyere risiko for alvorlige kardiovaskulære bivirkninger og kreft ved brukav tofacitinib sammenlignet med bruk av en TNF-alfa-hemmer.

Tofacitinib (Xeljanz) er en såkalt JAK-hemmer som har følgende godkjente indikasjoner:

  • Moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA) eller aktiv psoriasisartritt hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD).
  • Moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons, tapt respons, eller var intolerant overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.

Foreløpige data fra en avsluttet klinisk studie på pasienter med revmatoid artritt, tyder på at det er en høyere risiko for alvorlige kardiovaskulære bivirkninger og kreft ved bruk av tofacitinib sammenlignet med bruk av en TNF-alfa-hemmer. Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) evaluerer data fra studien med tanke på endringer i preparatomtalen til tofacitinib. Endelig konklusjon og anbefalinger vil bli offentliggjort så snart evalueringen er fullført.

Råd til helsepersonell og pasienter:

  • Vurder nytte og risiko ved bruk av tofacitinib både ved oppstart og ved eventuell forlengelse av behandlingen. Følg anbefalingene i preparatomtalen.
  • Fortell pasienter at de ikke må slutte med tofacitinib uten å snakke med lege først.
  • Meld mistenkte bivirkninger på www.melde.no. Veiledning finnes på Legemiddelverkets nettsider.