Nyhetsartikkel

Økt risiko for død hos pasienter som behandles med febuksostat

I en studie som inkluderte pasienter med urinsyregikt og tidligere alvorlig hjerte- og karsykdom fant man signifikant økt risiko for død hos de som ble behandlet med febuksostat.

Temaside om Korona

I en studie som inkluderte pasienter med urinsyregikt og tidligere alvorlig hjerte- og karsykdom fant man signifikant økt risiko for død hos de som ble behandlet med febuksostat1. Studien sammenlignet behandling med febuksostat med behandling med allopurinol.

I Norge har disse febuksostat-legemidlene markedsføringstillatelse: Adenuric og Febuxostat Accord. Febuksostat finnes også i det uregistrerte produktet Uloric.

Råd til leger:

  • Unngå behandling med febuksostat hos pasienter med tidligere alvorlig kardiovaskulær sykdom (f.eks. hjerteinfarkt, slag eller ustabil angina) med mindre det ikke finnes andre hensiktsmessige behandlinger.
  • Be pasienter ta kontakt med lege om de har hatt hjerte- og karsykdom tidligere og behandles med febuksostat.

Preparatomtale og pakningsvedlegg vil bli oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til allmennleger, revmatologer, ortopeder, geriatere og indremedisinere.

Kilder

Referanser

  1. White et al. Cardiovascular Safety of Febuxostat or Allopurinol in Patients with Gout, March 29 2018, N Engl J Med 2018; 378:1200-1210. PMID: 29527974 PubMed