Nyhetsartikkel

Olodaterol (Striverdi) på blå resept

Olodaterol inhalasjonsspray brukes som vedlikeholdsbehandling ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Legemidlet er en LABA (langtidsvirkende beta-2 agonist) og virker bronkodilaterende og lindrer symptomer hos voksne pasienter med KOLS.

Refusjon gis til pasienter med moderat til alvorlig KOLS (FEV1 mindre enn 80 % av forventet verdi).

  • Diagnosen må være verifisert ved spirometri
  • Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres

Anbefalt dosering er 5 mikrogram gitt som to sprayer fra Respimat inhalator én gang daglig.