Nyhetsartikkel

Påminnelse om å begrense bruken av fluorokinoloner

Fluorokinoloner til inhalasjon og systemisk bruk bør kun foreskrives til godkjente indikasjoner og etter grundig vurdering av nytte og risiko for den enkelte pasient.

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) anbefalte i 2019 å begrense bruken av fluorokinoloner på grunn av risikoen for alvorlige og langvarige bivirkninger. Nye europeiske data tyder på at fluorokinoloner fortsatt blir forskrevet utenfor de anbefalte bruksområdene.1

Fluorokinoloner for systemisk bruk og inhalasjon på det norske markedet: Ciprofloxacin Actavis (ciprofloksacin tablett), Ciprofloxacin Navamedic (ciprofloksacin infusjon) og Quinsair (levofloksacin inhalasjonsvæske).

Alvorlige og langvarige bivirkninger

Det er meldt om alvorlige, langvarige og mulig irreversible bivirkninger ved bruk av fluorokinoloner.2-4

Disse omfatter blant annet:

 • muskelsmerter, hevelse og smerter i ledd, senebetennelse og avrivning av sene
 • økt risiko for utposing eller brist av hovedpulsåren og skade på hjerteklaffene
 • påvirket gange, nummenhet, søvnproblemer, depresjon og nedsatt hukommelse
 • endret syn, hørsel, luktesans eller smakssans

En EMA-finansiert studie har kartlagt bruken av fluorokinoloner i Belgia, Frankrike, Tyskland, Nederland, Spania og Storbritannia. Studien tyder på at fluorokinoloner fortsatt brukes utenfor de godkjente indikasjonene.1

Råd til leger

Fluorokinoloner til inhalasjon og systemisk bruk bør kun foreskrives til godkjente indikasjoner og etter grundig vurdering av nytte og risiko for den enkelte pasient.

Fluorokinoloner til inhalasjon og systemisk bruk skal ikke foreskrives til:

 • behandling av ikke-alvorlige infeksjoner (som faryngitt, tonsillitt og akutt bronkitt)
 • behandling av milde til moderate infeksjoner (inkludert ukomplisert cystitt, akutt forverring av kronisk bronkitt og KOLS, akutt bakteriell sinusitt og otitis media) med mindre andre antibiotika som anbefales til behandling av disse infeksjonene ikke kan brukes
 • behandling av ikke-bakterielle infeksjoner, for eksempel ikke-bakteriell (kronisk) prostatitt
 • forebygging av turistdiaré eller tilbakevendende nedre urinveisinfeksjoner

Spesiell forsiktighet bør utvises hos eldre, pasienter som behandles med kortikosteroider, pasienter med nedsatt nyrefunksjon og pasienter som har gjennomgått organtransplantasjon. Risikoen for senebetennelse og seneruptur er økt hos disse pasientene.

Gi pasienter råd om:

 • risikoen for alvorlige bivirkninger
 • å ta kontakt med lege umiddelbart ved symptomer på slike bivirkninger

Meld mistenkte bivirkninger på melde.no

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til et flertall av landets leger, tannleger, Den norske legeforeningen og Den norske tannlegeforeningen.

Kilder

Referanser

 1. https://legemiddelverket.no/nyheter/paminnelse-om-a-begrense-bruken-av-fluorokinoloner legemiddelverket.no
 2. https://legemiddelverket.no/nyheter/behandling-med-fluorokinoloner-gir-okt-risiko-for-utposning-eller-brist-i-hovedpulsaren legemiddelverket.no
 3. https://legemiddelverket.no/nyheter/kinoloner-risiko-for-invalidiserende-og-langvarige-bivirkninger legemiddelverket.no
 4. https://legemiddelverket.no/nyheter/behandling-med-fluorokinoloner-kan-gi-okt-risiko-for-skade-pa-hjerteklaffene legemiddelverket.no