Nyhetsartikkel

Refusjon av SGLT2-hemmere ved diabetes type 2

Forhåndsgodkjent refusjon til SGLT2-hemmere utvides til å omfatte førstelinjebehandling for diabetespasienter med etablert hjerte- og karsykdom og/eller nyresykdom.

Forhåndsgodkjent refusjon til SGLT2-hemmere utvides til å omfatte førstelinjebehandling for diabetespasienter med etablert hjerte- og karsykdom og/eller nyresykdom. Dette gjelder alle SGLT2-hemmere som har indikasjon til behandling av diabetes type 2.

Refusjonsberettiget bruk:

Som tillegg til annen blodsukkersenkende behandling ved diabetes type 2 (unntatt GLP-1-analoger).

Refusjonskoder:

  • ICPC: T90 Diabetes type 2
  • ICD-10: E11 Diabetes mellitus type 2

Vilkår:

Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår glykemisk kontroll på behandling med metformin. Pasienter med etablert hjerte- og karsykdom og/eller nyresykdom kan starte med SGLT2-hemmer i kombinasjon med metformin som førstevalg.

Les også: NYL nr 8 2023, Når får en pasient faktisk tilgang til en ny medisin?