Nyhetsartikkel

Refusjon av Utrogestan og Ryeqo

Utrogestan (progesteron) og Ryeqo (relugoliks/østradiol/noretisteron) har fått forhåndsgodkjent refusjon.

Refusjon av Utrogestan for å forhindre for tidlig fødse

Utrogestan (progesteron) har fått forhåndsgodkjent refusjon indisert til å forhindre for tidlig fødsel hos kvinner med ettbarnssvangerskap som har kort livmorhals (livmorhals < 25 mm ved ultralyd i 2. trimester) og/ eller tidligere spontan for tidlig fødsel. Vaginalkapselen administreres daglig fra ca. uke 20 til uke 34 i svangerskapet. Dette er det første legemiddelet godkjent til denne bruken.

Refusjonskoder: ICPC: W84 Svangerskap høyrisiko ICD: O34 Omsorg/behandl. mor ved kjent/mist. pat. tilstand i bk.org. Kombinasjonsbehandlingen

Refusjon av Ryeqo ved moderate til alvorlige symptomer på myomer

Ryeqo (relugoliks/østradiol/noretisteron) har fått forhåndsgodkjent refusjon til behandling av moderate til alvorlige symptomer på myomer hos voksne kvinner i fertil alder. Ryeqo er tabletter som inntas en gang daglig. Når behandlingen innledes, skal 1. tablett tas innen fem dager etter menstruasjonsstart. Graviditet må utelukkes før behandlingsstart.

Refusjonskoder: ICPC: X78 Godartet svulst livmor, ICD: D25 Leiomyom i livmor Vilkår: 240 Behandlingen skal være instituert av spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer eller sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet.