Nyhetsartikkel

Refusjonskoder for psykiske lidelser

Resepter med de gamle refusjonskodene kan ikke lenger ekspederes i apotek.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kodene i tabellen er de som nå gjelder ved forskrivning av legemidler på blå resept til behandling av psykiske lidelser. Disse overordnede kodene ble innført 1. september 2008 etter innspill fra det medisinske fagmiljøet.

De gamle refusjonskodene var basert på diagnosekoder fra ICPC-2 og ICD-10. Det har vært en overgangsordning der apotek fortsatt kunne ekspedere resepter med disse kodene. Overgangsordningen ble avsluttet 1. januar 2016.

Gyldige refusjonskoder

ICPCICD
-70-70Betydelige atferdsproblemer som krever behandling
-72F2Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse
-73F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse
-74F4Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse