Nyhetsartikkel

Refusjonsvilkår for insulin glargin 100 E/ml fjernet

Kravet om at pasienten må forsøke behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin før oppstart ble fjernet 1. september 2023.

Insulin glargin 100 E/ml doseres én gang daglig og brukes til behandling av diabetes type 1 og type 2.

Kravet om at pasienten må forsøke behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin før oppstart ble fjernet 1. september 2023.1

For diabetes type 1 er det fortsatt et vilkår at behandlingen må startes av relevant spesialist.

Byttbare alternativer gir lavere pris

Insulin glargin 100 E/ml har nå flere biotilsvarende byttbare alternativer (Abasaglar, Lantus og Semglee) og prisen reguleres derfor av trinnprisordningen.2 Dette har medført at prisen på insulin glargin 100 E/ml er blitt betydelig lavere.

Legemiddelverket mener derfor at refusjonsvilkår 180 og 244 kan fjernes uten at dette vil føre til vesentlig økning i folketrygdens utgifter.

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/refusjonsvilkar-for-insulin-glargin-100-eml-fjernes legemiddelverket.no
  2. https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/trinnpris legemiddelverket.no