Nyhetsartikkel

Reseptfri sildenafil 50 mg

Viagra Reseptfri (sildenafil 50 mg) kom på markedet fra nyttår.

Temaside om Korona

Viagra Reseptfri (sildenafil 50 mg) kommer på markedet fra nyttår og blir det første legemidlet i den nye ordningen «Reseptfri medisin med veiledning»1. Ordningen skal styrke befolkningens mulighet til egenbehandling, utnytte kompetansen i apotek og bidra til mindre kjøp av falske legemidler på nett.

Legemiddelverket mener sildenafil 50 mg er egnet for reseptfritt salg, men vi har valgt å kreve veiledning ved utlevering. Konkret består veiledningen i at kunden fyller ut et skjema med sju spørsmål og at farmasøyten forsikrer seg om at kunden har forstått spørsmålene. Farmasøyten skal ikke spørre om seksualfunksjon.

Hensikten med veiledningen er å avklare om kunden har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at han ikke kan bruke Viagra Reseptfri. Dersom betingelsene for reseptfritt kjøp ikke er oppfylt, skal apoteket anbefale at pasienten kontakter lege. Ved kjøp i norske nettapotek må pasienten svare på de samme spørsmålene.

Ulemper ved ordningen

Bruk av reseptfrie legemidler registreres ikke i Kjernejournal. Informasjon vil ikke være tilgjengelig om pasienten skulle havne bevisstløs på sykehus.

Leger som skriver ut legemidler som kan interagerer med sildenafil, må nå spørre om pasienten bruker reseptfri sildenafil.

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/viagra-reseptfri-sildenafil-som-forste-reseptfri-medisin-med-veiledning#kan-viagra-reseptfri-kjøpes-i-nettapotek?- legemiddelverket.no