Nyhetsartikkel

Riktig bruk av e-resept

E-resept reduserer risiko for feil i rekvirering og utlevering av legemidler, og bidrar til økt pasientsikkerhet.

Temaside om Korona

E-resept reduserer risiko for feil i rekvirering og utlevering av legemidler, og bidrar til økt pasientsikkerhet.

Det er en kjent risiko at det ofte fins gyldige e-resepter i reseptformidleren på legemidler som pasienten ikke lenger skal bruke. Alle leger bør bidra til å redusere omfanget av slike uaktuelle resepter for å hindre feilbruk og pasientskader. Det er også viktig for å sikre korrekt informasjon om pasientens legemidler ved innføring av pasientens legemiddelliste (PLL).

Her er noen tips til riktig bruk av e-resept:

  • Slå alltid opp i reseptformidleren og samstem legemidlene før du rekvirerer nytt legemiddel.
  • Tilbakekall resepter fra reseptformidleren på legemidler pasienten ikke skal bruke
  • Oppdater reseptformidleren ved endringer i pasientens legemiddelbehandling.

Krever ikke samtykke

Det kreves ikke lenger at rekvirenter må innhente samtykke fra pasienten for å kunne se legemidler i reseptformidleren. Leger kan tilbakekalle resepter som ikke lenger er aktuelle, selv om de er rekvirert av en annen behandler.

Se video og les mer om riktig bruk av e-resept hos Norsk Helsenett.