Nyhetsartikkel

Sesonginfluensa vaksiner 2021/2022

Sesongens influensavaksiner er godkjente for bruk. I Norge vil flere vaksiner være tilgjengelige. Årets vaksiner inneholder to nye virusstammer.

Virusstammer i influensavaksinene for sesongen 2021/2022:

  • en A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-lignende virusstamme (ny)
  • en A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-lignende virusstamme (ny)
  • en B/Washington/02/2019-lignende virusstamme
  • en B/Phuket/3073/2013-lignende virusstamme
Vaksine Type* Aldersgruppe Administrasjonsmåte
Fluad Tetra «Seqirus
Netherlands B.V.»
Inaktivert, overflateantigen, med adjuvans Fra 65 år intramuskulært
Fluarix Tetra
«GlaxoSmithKline AS»
Inaktivert, splittvirus Fra 6 måneder intramuskulært
Fluenz Tetra
«AstraZeneca AB»
Levende, svekket Fra 2-18 år nasalt
Influvac Tetra
«Mylan Healthcare
B.V.»
Inaktivert, overflateantigen Fra 6 måneder intramuskulært eller subkutant
Vaxigriptetra
«Sanofi Pasteur
Europe»
Inaktivert, splittvirus Fra 6 måneder intramuskulært eller subkutant

*Alle vaksiner er produsert i egg.

Alle vaksinene, utenom Fluenz Tetra, leveres i ferdigfylte sprøyter og er ikke tilsatt konserveringsmiddel. Fluad Tetra inneholder adjuvans for å forsterke immunresponsen. Denne vaksinen vil være forbeholdt beboere i sykehjem og personer som står i kø for slik plass.

Legen bør skrive generisk resept på «influensavaksine» til alle personer over 18 år.

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer i følgende risikogrupper:

  • Alle fra og med fylte 65 år.
  • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem.
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon.
  • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år.
  • Barn og voksne med kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.

I tillegg anbefales vaksine til helsepersonell med pasientkontakt, svinerøktere og
husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter. Se utfyllende
informasjon hos Folkehelseinstituttet: FHI.no\influensa

Vaksine som nesespray

Levende svekket influensavaksine i form av nesespray (Fluenz Tetra "AstraZeneca AB") er godkjent for barn fra to år og opp til 18 år, og gis som en dose på 0,1 ml i hvert nesebor. Vaksinen er kontraindisert ved alvorlig immunsvikt. Se preparatomtalen for mer detaljert informasjon.

Dosering til voksne og barn

Se anbefalt dosering i preparatomtale for den enkelte vaksine. Barn under ni år som tidligere ikke har fått influensavaksine, bør få to doser med minst fire ukers intervall. Dette gjelder både inaktivert vaksine gitt intramuskulært eller subkutant, og levende svekket vaksine gitt som nesespray.

Oppdatert vaksinasjonsveileder for influensavaksiner finner du på Folkehelseinstituttets hjemmesider:

FHI.no/influensavaksineveileder