Nyhetsartikkel

Tre nye refusjonsvedtak

Trombow og Jardiance er innvilget forhåndsgodkjent refusjon. Refusjonsvilkår 142 er fjernet for Wellbutrin Retard.

Trimbow (beklometason/formoterol/glykopyrronium) er innvilget forhåndsgodkjent refusjon til vedlikeholdsbehandling av astma hos voksne pasienter som ikke er adekvat kontrollert med en langtidsvirkende β2-agonist og middels dose inhalert kortikosteroid, og som opplevde 1 eller flere astmaeksaserbasjoner i foregående år. Refusjonsberettiget bruk er som vedlikeholdsbehandling ved bronkialobstruksjon (R95, R96 ), i henhold til preparatomtale.

Jardiance (empagliflozin) er innvilget forhåndsgodkjent refusjon for behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med ejeksjonsfraksjon (EF) mindre eller lik 40 % bestemt ved ekkokardiografi, angiografi, myokardscintigrafi, computertomografi (CT) eller magnettomografi (MR).

Refusjonsvilkår 142 er fjernet for Wellbutrin Retard (bupropion).Ny refusjonsberettiget bruk er behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse (depresjoner) uten krav om tidligere forsøk med SSRI eller SNRI med utilstrekkelig effekt og/eller uakseptable bivirkninger.

Les også Nytt om legemidler 16/21, Myokarditt etter koronavaksinasjon i Norge