Nyhetsartikkel

Nytt om legemidler

Trimbow inhalasjonspulver på blå resept og nye vilkår for prostaglandinanaloger.

Trimbow inhalasjonspulver på blå resept

Trimbow inhalasjonspulver (beklometason / formoterol / glykopyrronium) er innvilget forhåndsgodkjent refusjon til vedlikeholdsbehandling hos voksne pasienter med moderat til alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), som ikke er adekvat behandlet med en kombinasjon av et inhalert kortikosteroid og en langtidsvirkende beta2-agonist eller en kombinasjon av en langtidsvirkende beta2-agonist og en langtidsvirkende muskarinantagonist.

Nye vilkår for prostaglandinanaloger

Refusjonsberettiget bruk og refusjonsvilkår for prostaglandinanalogene latanoprost, bimatoprost, travoprost og tafluprost til reduksjon av forhøyet intraokulært trykk ved glaukom med åpen kammervinkel og okulær hypertensjon, er endret.

Vilkårene 64 og 154 er fjernet, slik at:

  • prostaglandinpreparater kan brukes også uten at betablokker først er forsøkt, og
  • latanoprost uten konserveringsmiddel kan brukes uavhengig av om pasienten tåler konserveringsmidler.