Nyhetsartikkel

Varsler på legemiddelverket

Varsler fra Legemiddelverket vises i legens journalsystem når det er behov for det.

Oversikt over varsler på legemiddelverket.no

Varsler fra Legemiddelverket gir leger og pasienter viktig informasjon om et legemiddel. Varslene vises i legenes journalsystemer og i Felleskatalogens nettutgave og apper.

Varslene inneholder blant annet informasjon om akutte mangel- situasjoner og ny sikkerhetsinformasjon.

Hensikten med varslene i journal- systemene er å gi forskrivere viktig informasjon når de trenger det – og bare da. Varslene er som regel knyttet til et virkestoff eller en pakning, og kommer bare opp når legen forsøker å lage resept på det aktuelle legemidlet.

Mange har likevel ønsket en samlet oversikt over aktive varsler til leger, veterinærer og pasienter. Denne oversikten er nå tilgjengelig

Se legemiddleverket.no/varsler