Nyhetsartikkel

Vilkårene for individuell stønad til CGRP-hemmere tilbakeføres

Etter stortingsvedtak 15. november tilbakeføres vilkårene for individuell stønad til CGRP-hemmere.

Etter stortingsvedtak 15. november tilbakeføres vilkårene for individuell stønad til CGRP-hemmerne Aimovig (erenumab), Ajovy (fremanezumab) og Emgality (galkanezumab) til slik de var før 1. april 2022. Kravet om behandlingspause er nå fjernet.1

Vilkår gjeldende fra 1. januar 2023:

  • Pasienten skal ha kronisk migrene som definert i ICHD-3. Det vil si minst 15 hodepinedager per måned, hvorav minst åtte av disse er migrenedager, over en periode på mer enn tre måneder.
  • Det skal dokumenteres i søknaden at pasienten har forsøkt andre forebyggende legemidler fra minst tre ulike legemiddelklasser. De aktuelle legemidlene er listet opp i Helfos vilkår for individuell stønad.
  • Søknaden må komme fra spesialist i nevrologi, eller lege ved offentlig sykehus. For barn under 18 år kan også søknaden komme fra spesialist i barnesykdommer. Det stilles imidlertid ingen krav til hvem som kan forskrive CGRP-hemmere på blå resept til pasienter med gyldig vedtak fra Helfo.
  • Behandlingen skal dokumenteres i hodepinedagbok og evalueres etter 12 uker. Pasienter som ikke opplever effekt, har ikke lenger rett til stønad på blå resept.

Kilder

Referanser

  1. https://legemiddelverket.no/nyheter/vilkarene-for-individuell-stonad-til-cgrp-hemmer-tilbakefores legemiddelverket.no