https://nhi.no/content/images/rsslogo.png NHI.no https://nhi.no/ 114 58 NHI.no NHI.no - Nyhetsfeed Siste nytt fra NHI.no - Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/for-helsepersonell/rss no-bok Helse Copyright 2019 NHI.no E-sigaretter og lungesykdom <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/e-sigaretter-og-lungesykdom/" title="E-sigaretter og lungesykdom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/3zdnyw42beu6ohp5o6cv/Ungdom_og_e-sigaretter.jpg" alt="E-sigaretter og lungesykdom"/> </a> I USA har man sett en urovekkende økning i lungesykdom blant yngre mennesker av ukjent årsak. E-sigaretter mistenkes for å kunne være den underliggende årsaken. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/e-sigaretter-og-lungesykdom/ e62bae46-2114-42dd-945d-2e606e6aa9b1 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.09.2019 08.52.23 +00:00 Quiz: Lymfom <p> <a href="/quiz/lymfom-quiz/" title="Quiz: Lymfom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/p4xld1da84kn3wkyu7h5/6472-2-trott-mann2.jpg" alt="Quiz: Lymfom"/> </a> De siste årene har det skjedd en veldig utvikling av diagnostikken av lymfom. Dette gir en sikrere diagnose, og bedre klassifisering av sykdommen. Resultatet er en bedre og mer tilpasset behandling. </p> /quiz/lymfom-quiz/ 0036a670-a0e2-48a6-9052-a0c21d51962c nhi@nhi.no (nhi.no) 19.09.2019 13.48.00 +00:00 Gluten gir ikke magesymptomer hos friske personer <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/gluten-gir-ikke-magesymptomer-hos-friske-personer/" title="Gluten gir ikke magesymptomer hos friske personer"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/qvt0th77z3lxvoh62gbj/4656-2-magesmerter.jpg" alt="Gluten gir ikke magesymptomer hos friske personer"/> </a> Mange uten cøliaki unngår gluten fordi de oppfatter det som usunt, eller de mener at gluten gir dem mageplager. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/gluten-gir-ikke-magesymptomer-hos-friske-personer/ 3a1969f1-3aa3-4597-9c16-39c49f091078 nhi@nhi.no (nhi.no) 19.09.2019 12.07.06 +00:00 Bildequiz uke 38 2019 <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-38-2019/" title="Bildequiz uke 38 2019"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/6ir0rcrf7yeetlvzyyt2/24245-2-ringorm-candidainfeksjon.jpg" alt="Bildequiz uke 38 2019"/> </a> Vet du hvilken tilstand personen på bildet har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? </p> /livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-38-2019/ a70405e8-1e73-4f80-991f-317ddc3f4b8f nhi@nhi.no (nhi.no) 18.09.2019 10.02.39 +00:00 Polycytemia vera <p> <a href="/sykdommer/blod/ulike-blodsykdommer/polycytemia-vera/" title="Polycytemia vera"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/tb694m2nyb94ch7zq8pj/23229-2-rode-blodceller.jpg" alt="Polycytemia vera"/> </a> Polycytemi innebærer økning av antall røde blodlegemer i blodet, vanligvis på grunn av annen sykdom. Ved polycytemia vera foreligger en kreftsykdom som er lite aggressiv. </p> /sykdommer/blod/ulike-blodsykdommer/polycytemia-vera/ 963a17c7-4692-4812-bae8-cf65e5caa77e nhi@nhi.no (nhi.no) 18.09.2019 09.48.40 +00:00 Ulike grader av fysisk aktivitet og stillesittende tid vs mortalitet <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/ulike-grader-av-fysisk-aktivitet-og-stillesittende-tid-vs-mortalitet/" title="Ulike grader av fysisk aktivitet og stillesittende tid vs mortalitet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/9zyensq2hfaeqc8rvqce/COLOURBOX14529246_-1-_-1-.jpg" alt="Ulike grader av fysisk aktivitet og stillesittende tid vs mortalitet"/> </a> Hvilken sammenheng er det mellom intensiteten av fysisk aktivitet på den ene siden og graden av stillesittende tid på den andre siden, i forhold til dødelighet? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/ulike-grader-av-fysisk-aktivitet-og-stillesittende-tid-vs-mortalitet/ 16e90638-f1df-4953-bc2a-b6941aed104f nhi@nhi.no (nhi.no) 18.09.2019 07.19.37 +00:00 Blødningstendens, veiviser <p> <a href="/symptomer/blod/blodningstendens-veiviser/" title="Blødningstendens, veiviser"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/k7ogc6kb3u0uy6mohha6/47339-2-trombocytopenisk-purpura.jpg" alt="Blødningstendens, veiviser"/> </a> Blødningstendens kalles det dersom blodet har nedsatt evne til å levre seg, koagulere. Hovedårsakene er sykdom i blodårer, sykdom i blodplatene (trombocyttene) eller sviktende levringssystem (koagulasjon og/eller fibrinolyse). </p> /symptomer/blod/blodningstendens-veiviser/ 78d12944-c113-4164-8483-f3685c5cbd86 nhi@nhi.no (nhi.no) 18.09.2019 06.47.05 +00:00 Atferdsforstyrrelser hos barn <p> <a href="/sykdommer/barn/barnepsykiatri/atferdsforstyrrelser-hos-barn/" title="Atferdsforstyrrelser hos barn"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/rdizqf4k24q26gh46btn/5055-2-barn.jpg" alt="Atferdsforstyrrelser hos barn"/> </a> Atferdsforstyrrelser kjennetegnes ved gjentatt og varig mønster av sosialt uakseptabel, aggressiv eller utfordrende oppførsel. For at oppførselen skal anses som en atferdsforstyrrelse, må det ha pågått i mer enn et halvt år. </p> /sykdommer/barn/barnepsykiatri/atferdsforstyrrelser-hos-barn/ 23815042-045b-4ed9-9333-5b69b43c7ef8 nhi@nhi.no (nhi.no) 17.09.2019 11.10.22 +00:00 Epilepsi /animasjoner/nervesystemet/epilepsi/ 375f6996-9996-4674-85cd-54eab657c971 nhi@nhi.no (nhi.no) 17.09.2019 10.53.19 +00:00 Epilepsi og rehabilitering <p> <a href="/sykdommer/hjernenervesystem/epilepsi/epilepsi-og-rehabilitering/" title="Epilepsi og rehabilitering"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/u7bt3cdhyvzjv8zjawd9/6670-2-konsultasjon.jpg" alt="Epilepsi og rehabilitering"/> </a> Epilepsi er ikke én sykdom, men en rekke ulike tilstander som er karakterisert ved tilbakevendende epileptiske anfall. En del av pasientene har behov for rehabilitering. </p> /sykdommer/hjernenervesystem/epilepsi/epilepsi-og-rehabilitering/ be0966cb-6731-4e2b-8182-8e9be74594bc nhi@nhi.no (nhi.no) 17.09.2019 10.42.11 +00:00 Hvordan behandles epilepsi? <p> <a href="/sykdommer/hjernenervesystem/epilepsi/epilepsi-behandling/" title="Hvordan behandles epilepsi?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/wncz5a0nvfvdxfi08ygf/5171-2-medisiner-og-piller.jpg" alt="Hvordan behandles epilepsi?"/> </a> Epilepsi kan behandles og nye anfall kan forebygges med en gruppe medisiner som kalles antiepileptika. Valget av medisin avhenger blant annet av hvilken form for epilepsi du har. </p> /sykdommer/hjernenervesystem/epilepsi/epilepsi-behandling/ 50a22b6c-e304-49a4-8a59-77f24aafb306 nhi@nhi.no (nhi.no) 17.09.2019 09.30.02 +00:00 Fysisk aktivitet og psykiske lidelser <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-psykisk-lidelser/" title="Fysisk aktivitet og psykiske lidelser"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/uw9g65f0py59ct64pdzn/11995-2-fysisk-aktivitet-og-psykisk-lidelser.jpg" alt="Fysisk aktivitet og psykiske lidelser"/> </a> Trening som behandlingsmetode er vitenskapelig godt dokumentert ved enkelte former for psykiske lidelser. </p> /trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-psykisk-lidelser/ 4d964074-3c77-4be7-88a3-74933afab49c nhi@nhi.no (nhi.no) 17.09.2019 06.41.56 +00:00 Når skal barnet legge seg? <p> <a href="/familie/barn/nar-skal-barnet-legge-seg/" title="Når skal barnet legge seg?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ye8y7n7rb7iixqmevehu/11335-2-sovende-baby.jpg" alt="Når skal barnet legge seg?"/> </a> Her er en pekepinn på hva barn i ulike aldre trenger av søvn i døgnet. Og når de bør legge seg for natta. </p> /familie/barn/nar-skal-barnet-legge-seg/ 5e1edd1a-2a10-43bd-8a71-9ecde639fa9c nhi@nhi.no (nhi.no) 17.09.2019 06.10.00 +00:00 Epilepsi, en oversikt <p> <a href="/sykdommer/hjernenervesystem/epilepsi/epilepsi-oversikt/" title="Epilepsi, en oversikt"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/tn5hh2m1y7lpqb7vlily/7061-2-konsultasjon-barnelege.jpg" alt="Epilepsi, en oversikt"/> </a> Epilepsi er en samlebetegnelse for ulike tilstander som medfører tilbakevendende epileptiske anfall. Anfallene skyldes forstyrret elektrisk aktivitet i hjernen. Det er vanlig å dele anfallene inn i generaliserte anfall, hvor hele hjernen er involvert, og lokaliserte (fokale) anfall, hvor kun deler av hjernen er involvert. </p> /sykdommer/hjernenervesystem/epilepsi/epilepsi-oversikt/ a4d0cc3f-ac16-43c1-a639-6efe484b42a2 nhi@nhi.no (nhi.no) 16.09.2019 10.45.31 +00:00 Gastritt <p> <a href="/sykdommer/magetarm/magesekk/gastritt/" title="Gastritt"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/y41ag4gci92bqhik928u/gastro.jpg" alt="Gastritt"/> </a> Magekatarr eller gastritt er en betennelse i slimhinnen av magesekken som er bekreftet av en vevsprøve. </p> /sykdommer/magetarm/magesekk/gastritt/ 50ba4910-d46f-46e8-8aef-778ec4d6fe42 nhi@nhi.no (nhi.no) 16.09.2019 10.08.42 +00:00 Råd mot stinkende føtter <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/rad-mot-stinkende-fotter/" title="Råd mot stinkende føtter"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/x2mbm1pxsetsb4gz0pmj/11284-2-sko-fotter-tenaring.jpg" alt="Råd mot stinkende føtter"/> </a> Tåfis og vond lukt fra føttene er noe alle kan oppleve, men er du mye plaget, bør du få med deg disse rådene. </p> /livsstil/egenomsorg/rad-mot-stinkende-fotter/ 8941e97e-b486-4036-a338-51194e82147a nhi@nhi.no (nhi.no) 16.09.2019 09.00.00 +00:00 Behandling av søvnproblemer <p> <a href="/annonsorinnhold/sanapharma/behandling-av-sovnproblemer-insomni/" title="Behandling av søvnproblemer"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ri6p93qj8tp8ombe22vx/Fa-r_ikke_sove_Cropped.jpg" alt="Behandling av søvnproblemer"/> </a> Mange har vanskelig for å falle til ro for å sovne om kvelden. Andre sliter med å sove godt igjennom natten. Slik kan du få reseptfri hjelp. </p> /annonsorinnhold/sanapharma/behandling-av-sovnproblemer-insomni/ 9b507f3d-e864-43fd-b54d-fd5c98b56021 nhi@nhi.no (nhi.no) 15.09.2019 10.00.00 +00:00 Lavt blodsukker, hypoglykemi, ved diabetes mellitus <p> <a href="/sykdommer/hormoner-og-naring/diabetes-type-1/lavt-blodsukker-hypoglykemi-ved-diabetes/" title="Lavt blodsukker, hypoglykemi, ved diabetes mellitus"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/jbrdm21podh0iscq8pxu/7155-2-lavt-blodsukker.jpg" alt="Lavt blodsukker, hypoglykemi, ved diabetes mellitus"/> </a> Lavt blodsukker (hypoglykemi) er en tilstand som vanligvis forårsakes av for stor dose insulin ved diabetes type 1. Insulinbehandling og noen antidiabetika kan også gi lavt blodsukker ved diabetes type 2. Tilstanden krever rask behandling. </p> /sykdommer/hormoner-og-naring/diabetes-type-1/lavt-blodsukker-hypoglykemi-ved-diabetes/ 5da3ad01-2ccf-47a8-af78-373e1fc4c054 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.09.2019 12.04.26 +00:00 Reblødning og andre komplikasjoner etter GI-blødning hos antikoagulerte  pasienter <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/risiko-for-reblodning-og-andre-komplikasjoner-etter-gi-blodning-hos-pasienter-pa-antikoagulantia/" title="Reblødning og andre komplikasjoner etter GI-blødning hos antikoagulerte  pasienter"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/w3vw9hs6r4h1c03ncprg/COLOURBOX12239612.jpg" alt="Reblødning og andre komplikasjoner etter GI-blødning hos antikoagulerte  pasienter"/> </a> Hva er risikoen for reblødning, vaskulære hendelser eller død blant pasienter med GI-blødning som bruker antikoagulantia eller blodplatehemmere? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/risiko-for-reblodning-og-andre-komplikasjoner-etter-gi-blodning-hos-pasienter-pa-antikoagulantia/ d1499d57-8052-4572-bbfb-8e56ad5db997 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.09.2019 09.33.10 +00:00 Quiz: Jakt <p> <a href="/quiz/jakt-quiz/" title="Quiz: Jakt"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/4fmcih3cqzrv92t1k71f/9976-2-jakt.jpg" alt="Quiz: Jakt"/> </a> Friske opplevelser i fjell og mark gir som regel glede og helsegevinst. Litt bakgrunnskunnskap om hvordan man helst bør takle uheldige situasjoner er ingen ulempe, men heldigvis sjelden nødvendig. </p> /quiz/jakt-quiz/ 65d26196-6e9f-4294-87d1-c2d9de1ad91b nhi@nhi.no (nhi.no) 12.09.2019 09.31.00 +00:00 Harepest, tularemi <p> <a href="/livsstil/reise/harepest-tularemi/" title="Harepest, tularemi"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/tkklstxy3upss86gz1kj/COLOURBOX3920509.jpg" alt="Harepest, tularemi"/> </a> Harepest er en infeksjon hos gnagere som også kan smitte til mennesker. </p> /livsstil/reise/harepest-tularemi/ c7e041fb-70a3-4784-b749-7bd8ec606e81 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.09.2019 09.27.50 +00:00 Influensavaksine og hjerte- og karsykdom <p> <a href="/forskning-og-intervju/influensavaksine-og-hjerte-karsykdom/" title="Influensavaksine og hjerte- og karsykdom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/7rpom9518d6h6n4jvthg/Vaksine-_influensa.jpg" alt="Influensavaksine og hjerte- og karsykdom"/> </a> Pasienter med høyt blodtrykk kan redusere sin risiko for dødsfall om de vaksinerer seg mot influensa. Det viser forskning som nylig ble presentert under kongressen European Society of Cardiology (ESC) i Paris. </p> /forskning-og-intervju/influensavaksine-og-hjerte-karsykdom/ adbbb554-28cd-423d-95fe-aea636d51f17 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.09.2019 07.34.37 +00:00 Bildequiz uke 37 2019 <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-37-2019/" title="Bildequiz uke 37 2019"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/f4ep2i8wgmej41n7507w/10805-2-bildequiz-uke-24.jpg" alt="Bildequiz uke 37 2019"/> </a> Vet du hvilken tilstand personen på bildet har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? </p> /livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-37-2019/ 1269a13b-6a8e-4094-b3ab-66d6a52fc534 nhi@nhi.no (nhi.no) 11.09.2019 09.02.40 +00:00 Nye råd: Hvordan være aktiv best mulig <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/nye-rad-hvordan-vare-aktiv-best-mulig/" title="Nye råd: Hvordan være aktiv best mulig"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/x29e2rs8kxoar079oqnt/Fysisk_aktivitet.jpg" alt="Nye råd: Hvordan være aktiv best mulig"/> </a> Hva anbefales av fysisk aktivitet om du er pensjonist? Gravid? Har nylig født? Eller er under fem år? Britiske myndigheter har offentliggjort nye anbefalinger om fysisk aktivitet. </p> /trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/nye-rad-hvordan-vare-aktiv-best-mulig/ 02e047cf-2015-4e3a-93fd-78ac13b51221 nhi@nhi.no (nhi.no) 11.09.2019 06.53.15 +00:00 Høydosebehandling med vitamin D for å styrke beinmineral tettheten? <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/hoydosebehandling-med-vitamin-d-for-a-styrke-beinmineral-tettheten/" title="Høydosebehandling med vitamin D for å styrke beinmineral tettheten?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/601zh2k6tyre1r6g9z0p/59034-2-vitamin-d.jpg" alt="Høydosebehandling med vitamin D for å styrke beinmineral tettheten?"/> </a> Hjelper det å ta høye doser med vitamin D for å styrke beinhelsen og unngå osteoporose? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/hoydosebehandling-med-vitamin-d-for-a-styrke-beinmineral-tettheten/ e15d074f-aa9a-4eaf-a690-21765b0057e0 nhi@nhi.no (nhi.no) 11.09.2019 05.16.03 +00:00 Hodeskader og hjernerystelse <p> <a href="/forstehjelp/akuttmedisin/hode-og-rygg/hodeskader-og-hjernerystelse/" title="Hodeskader og hjernerystelse"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/s11u3v04lc4oa7sbumu1/11508-2-hodeskade.jpg" alt="Hodeskader og hjernerystelse"/> </a> En kraftig hjernerystelse krever innleggelse og observasjon i sykehus. Lettere hjernerystelser kan observeres hjemme. </p> /forstehjelp/akuttmedisin/hode-og-rygg/hodeskader-og-hjernerystelse/ cb18c2dc-4d64-420b-9ecb-09a73fa58986 nhi@nhi.no (nhi.no) 10.09.2019 12.25.34 +00:00 Vurdering av grad og omfang av brannskade <p> <a href="/sykdommer/kirurgi/skader/brannskade-vurdering/" title="Vurdering av grad og omfang av brannskade"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/8cr4uur7fmg1l2u9nbwf/11535-2-brannsar.jpg" alt="Vurdering av grad og omfang av brannskade"/> </a> En brannskade kan oppstå fordi du har vært utsatt for varme, kjemiske, elektriske eller radioaktive kilder. </p> /sykdommer/kirurgi/skader/brannskade-vurdering/ 1a9ba5ca-ef37-4ce5-92e1-bb17c7ba4ac7 nhi@nhi.no (nhi.no) 10.09.2019 12.04.52 +00:00 Behandling av mindre brannskader <p> <a href="/sykdommer/kirurgi/skader/brannskade-liten-behandling/" title="Behandling av mindre brannskader"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/4po301n75q2cixagfizb/6814-2-bandasje.jpg" alt="Behandling av mindre brannskader"/> </a> Her omtales behandlingen av mindre brannskader som utføres av helsepersonell utenfor sykehus. </p> /sykdommer/kirurgi/skader/brannskade-liten-behandling/ c5582496-82ac-433f-b598-f17c442bef68 nhi@nhi.no (nhi.no) 10.09.2019 12.01.50 +00:00 Førstehjelp ved brannskade <p> <a href="/sykdommer/kirurgi/skader/brannskade-forstehjelp/" title="Førstehjelp ved brannskade "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/xdf76q4bz7h5t99pagyd/6813-2-kjokkenhjelp.jpg" alt="Førstehjelp ved brannskade "/> </a> Dann deg først et inntrykk av brannskadens omfang og alvorlighetsgrad. </p> /sykdommer/kirurgi/skader/brannskade-forstehjelp/ 9bd98d97-f0dd-42fd-bea8-93e9ac3801af nhi@nhi.no (nhi.no) 10.09.2019 11.51.39 +00:00 Ikke hopp over frokosten! <p> <a href="/kosthold/ernaring/frokost/" title="Ikke hopp over frokosten! "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/8lpicgjjwlyppwwt851n/6125-2-maltid.jpg" alt="Ikke hopp over frokosten! "/> </a> Du har sikkert hørt det før. Frokosten skal du ikke hoppe over. Dette gjelder særlig om du ønsker å holde deg slank, og vil yte godt på skole og i jobb. </p> /kosthold/ernaring/frokost/ 7f8520cd-fe09-4ede-af6a-dc76b36a2353 nhi@nhi.no (nhi.no) 10.09.2019 11.14.00 +00:00 Den kvinnelige utøvertriaden <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-generelle/trening-menstruasjon-beinskjorhet/" title="Den kvinnelige utøvertriaden "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/cfdousvxdy12qu9puu4f/6058-2-terrengsykling.jpg" alt="Den kvinnelige utøvertriaden "/> </a> Manglende menstruasjon på grunn av hard trening og for lite matinntak, kan føre til lav beintetthet og beinskjørhet. </p> /trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-generelle/trening-menstruasjon-beinskjorhet/ 7fb97666-b054-4587-a0e4-216f6897c390 nhi@nhi.no (nhi.no) 10.09.2019 07.38.00 +00:00 Vulvodyni <p> <a href="/sykdommer/kvinne/ulike-sykdommer/vulvodyni/" title="Vulvodyni"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/kb40k3mh6wkhiminu7x5/9073-2-pasient-kvinne-syk.jpg" alt="Vulvodyni"/> </a> Vedvarende ubehag, smerter eller brenning i kvinnens ytre kjønnsorgan (vulva) der det ikke finnes tegn til annen sykdom eller årsak, kalles vulvodyni. </p> /sykdommer/kvinne/ulike-sykdommer/vulvodyni/ 7d27c191-944f-47ab-a691-10437d2ee07f nhi@nhi.no (nhi.no) 10.09.2019 06.40.52 +00:00 Kateterablasjon gir lavere mortalitet enn medisinsk behandling ved atrieflimmer <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/kateterablasjon-gir-lavere-mortalitet-enn-medisinsk-behandling-ved-atrieflimmer/" title="Kateterablasjon gir lavere mortalitet enn medisinsk behandling ved atrieflimmer"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/p7xp4brdraf819b5wimm/5603-2-radiobolgeablasjon.jpg" alt="Kateterablasjon gir lavere mortalitet enn medisinsk behandling ved atrieflimmer"/> </a> Det har vært usikkerhet om nytten av kateterablasjon versus medikamentell behandling med antiarytmika ved atrieflimmer. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/kateterablasjon-gir-lavere-mortalitet-enn-medisinsk-behandling-ved-atrieflimmer/ bfae5143-1651-4320-b6c9-403cdb7d31e5 nhi@nhi.no (nhi.no) 10.09.2019 05.45.23 +00:00 Mål for LDL-kolesterol senkes i nye retningslinjer <p> <a href="/annonsorinnhold/annonsorinnhold-fra-sanofi/mal-for-ldl-kolesterol-senkes-i-nye-retningslinjer/" title="Mål for LDL-kolesterol senkes i nye retningslinjer"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/88of8oul5yxl3sum6ocx/iStock-1042756464_Cropped.jpg" alt="Mål for LDL-kolesterol senkes i nye retningslinjer"/> </a> Ny europeiske retningslinjer gir anbefaling om hvordan man endrer lipidverdiene gjennom livstil og medikamentell behandling for å redusere kardiovaskulær risiko. </p> /annonsorinnhold/annonsorinnhold-fra-sanofi/mal-for-ldl-kolesterol-senkes-i-nye-retningslinjer/ 8922b012-ef88-492d-8056-c17786fd3917 nhi@nhi.no (nhi.no) 09.09.2019 19.59.49 +00:00 Sykdommer som kan gi store smerter <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/sykdommer-som-kan-gi-store-smerter/" title="Sykdommer som kan gi store smerter"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/trux6pqoss3tf7f9siom/48498-2-smerte.jpg" alt="Sykdommer som kan gi store smerter"/> </a> Alle opplever grader av smerte fra tid til annen. Noen må dessverre leve med sterke, kroniske smerter. Her kan du lese om tilstander som kan forårsake store smerter for enkelte. </p> /livsstil/egenomsorg/sykdommer-som-kan-gi-store-smerter/ 9b458e30-2038-47f9-a3d9-126f93223ea1 nhi@nhi.no (nhi.no) 09.09.2019 12.09.52 +00:00 Risikofaktorer for intrakranielle komplikasjoner etter mindre hodeskader <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/risiko-for-intrakranielle-komplikasjoner-etter-mindre-hodeskader/" title="Risikofaktorer for intrakranielle komplikasjoner etter mindre hodeskader"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/awbvikdhbfqkoq9jbvzs/59247-2-hodeskade.jpg" alt="Risikofaktorer for intrakranielle komplikasjoner etter mindre hodeskader"/> </a> Hva er den kliniske betydningen av bevissthetstap og posttraumatisk amnesi hos pasienter med mindre hodeskader? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/risiko-for-intrakranielle-komplikasjoner-etter-mindre-hodeskader/ 9f892a95-7369-4598-a206-9108997d7e9e nhi@nhi.no (nhi.no) 09.09.2019 06.45.03 +00:00 Øv på middels vanskelige ord: F del 2 av 2 <p> <a href="/quiz/ord-quiz-medium/middels-fagord-f2/" title="Øv på middels vanskelige ord: F del 2 av 2"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/514sddawd7291w0nw82y/ord_middels.jpg" alt="Øv på middels vanskelige ord: F del 2 av 2"/> </a> Øve på fagord? Her har du godt med tid, og holder på så lenge du ønsker. Det er totalt 21 ord i denne quizen. </p> /quiz/ord-quiz-medium/middels-fagord-f2/ 683f2413-ffbc-48dc-bbac-0bbab7433e36 nhi@nhi.no (nhi.no) 06.09.2019 14.26.13 +00:00 Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) <p> <a href="/sykdommer/barn/blod-og-lymfe/hemolytisk-uremisk-syndrom/" title="Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS)"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/u5p7t3ac5kr8et4npsjq/11287-2-baby-smabarn-hud-kulde.jpg" alt="Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS)"/> </a> Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) er en sykdom som oftest starter med en tarminfeksjon, og som etter noen dager fører til betennelse i nyrene. Dette er en alvorlig blod- og nyresykdom som først og fremst rammer småbarn og spedbarn. </p> /sykdommer/barn/blod-og-lymfe/hemolytisk-uremisk-syndrom/ 6b0dcada-f032-4945-9b9d-c49a4775c37d nhi@nhi.no (nhi.no) 06.09.2019 08.16.23 +00:00 Fisk er sunt <p> <a href="/kosthold/ernaring/fisk-er-sunt/" title="Fisk er sunt"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/1xbuk6s5c8cr2sxuo1n2/5197-2-fisk.jpg" alt="Fisk er sunt"/> </a> Fisk er sunn og næringsrik mat som kan gi en rekke helsefordeler - deriblant lavere risiko for hjerte og karsykdommer. </p> /kosthold/ernaring/fisk-er-sunt/ 8ad43fca-78df-4211-8f2e-8edcc9ede35f nhi@nhi.no (nhi.no) 05.09.2019 12.23.00 +00:00 Behandling av atopisk eksem, barneeksem <p> <a href="/sykdommer/allergi/atopisk-eksem-barneeksem/atopisk-eksem-behandling/" title="Behandling av atopisk eksem, barneeksem"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/38rd1zh873nrgdut52nz/4007-2-atopisk-eksem-baby-generalisert.jpg" alt="Behandling av atopisk eksem, barneeksem"/> </a> Behandling av atopisk eksem, barneeksem, kan være krevende. Fuktighetsbevarende behandling er viktig, De fleste legemidler kommer i form av krem, salve eller liniment. </p> /sykdommer/allergi/atopisk-eksem-barneeksem/atopisk-eksem-behandling/ c6e16e38-06f0-49a2-90de-e75f55f64217 nhi@nhi.no (nhi.no) 05.09.2019 12.08.29 +00:00