Nyhetsartikkel

Kognitiv atferdsterapi som tillegg til farmakoterapi

Mange pasienter med depresjon blir ikke friske på antidepressiv medikasjon alene. Et tiltak er da å henvise til kognitiv atferdsterapi, men er det kostnadseffektivt?

Bakgrunn

Det er kostbart å behandle depresjon, men å gi ineffektiv behandling er enda dyrere. Slik er situasjonen for mange pasienter som ikke responderer på antidepressiv medikasjon.

Målet med denne studien var å vurdere kost-effekt av kognitiv atferdsterapi (CBT) + vanlig behandling blant pasienter i allmennpraksis med behandlingsresistent depresjon, med vanlig behandling alene1.

Materiale og metode

Økonomisk evaluering ble gjort etter 12 måneder som del av en randomisert kontrollert studie. Kostnad-nytte ble vurdert ut fra ulike konsekvenser som helsekostnader, sosiale kostnader og kvalitetsjusterte leveår (QALYs).

Resultater

Gjennomsnittskostnaden for CBT per pasient var 910 £ (pound). Forskjellen i QALY-gevinst mellom gruppene var 0.057 - ekvivalent til 21 dager per år med god helse. Det ble beregnet at sannsynligheten var 74% for at intervensjonen var kostnadseffektiv. Tap av inntekter og produksjonskostnader var vesentlige, men det var ingen forskjell mellom intervensjons- og kontrollgruppene.

Konklusjon

Tillegg av kognitiv terapi til vanlig behandling er kostnadseffektiv blant pasienter som ikke responderer på antidepressiva. Allmennleger oppfordres derfor til å henvise slike pasienter til CBT.

Kilder

Referanser

  1. Hollinghurst S, Carroll FE, Abel A, et al. Cost-effectiveness of cognitive-behavioural therapy as an adjunct to pharmacotherapy for treatment-resistant depression in primary care: economic evaluation of the CoBalT Trial. Br J Psychiatry. 2014 Jan;204(1):69-76.