Nyhetsartikkel

Hypertensjon - en omstridt tilstand

Det har lenge vært uenighet om blodtrykksgrenser og behandlingsindikasjoner for høyt blodtrykk. Tross nedgang i forekomsten av hjertekarsykdommer er bruken av blodtrykksmidler betydelig økt. Det er grunnlag for å se kritisk på diagnostiske kriterier og terapivalg.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Medikamentvalg

Høye kostnader i blodtrykksbehandlingen gjør at norske helsemyndigheter, blant annet gjennom et Stortingsvedtak i 2004 og i nasjonale retningslinjer fra 2009, fremholder at tiazider bør være førstevalg. Den gode effekten av tiazider er senere blitt dokumentert i en stor metaanalyse der man ikke kunne finne systematiske forskjeller mellom ulike medikamentgrupper, og spesielt var det ingen forskjeller i tiaziders disfavør6. Likevel er dette en omstridt anbefaling.

Legemiddelverket innførte i 2004 en ordning med foretrukne legemidler, noe som sannsynligvis er forklaringen på at kostnadene for hjerte- og kretsløpsmidler er gått ned til tross for at forbruket har gått opp7. Denne ordningen opphørte nå fra 1. januar 2013. Det etterspørres imidlertid tydeligere retningslinjer for valg av medikamenter, slik det britiske NICE har kommet med8.

Forrige side Neste side