Nyhetsartikkel

Hypertensjon - en omstridt tilstand

Det har lenge vært uenighet om blodtrykksgrenser og behandlingsindikasjoner for høyt blodtrykk. Tross nedgang i forekomsten av hjertekarsykdommer er bruken av blodtrykksmidler betydelig økt. Det er grunnlag for å se kritisk på diagnostiske kriterier og terapivalg.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Seminar om hypertensjon

NHI ønsker gjennom dette kliniske seminaret om hypertensjon å gi en kort statusrapport om de tre sentrale problemstillingene:

 1. Hvor valide er målemetodene av blodtrykket?
 2. Hva er behandlingsindikasjonene?
 3. Hvilke medikamenter skal vi velge?

Seminaret om hypertensjon finner du her.

Kilder

Referanser

 1. Moe N, Getz L, Dahl K, Hetlevik I. Blodtrykksapparater på legekontorer. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1233-5. Tidsskrift for Den norske legeforening
 2. Holmen J. Er svaret enda flere piller?. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1202. Tidsskrift for Den norske legeforening
 3. Statistics Norway. Cardiovascular mortality in Norway. Oslo: Statistisk sentralbyrå, 2011. www.ssb.no/histstat/tabeller/4-10-en.html (3.5.2012)
 4. Blix HS, Landmark K, Selmer R, Reikvam A. Forskrivning av antihypertensive legemidler 1975-2010. Tidsskr Nor Laegeforen 2012; 132: 1224-8. Tidsskrift for Den norske legeforening
 5. Selmer R, Blix HS, Landmark K, Reikvam A. Choice of initial antihypertensive drugs and persistence of drug use – a four year follow-up of 78453 incident users. Eur J Clin Pharmacol 2012; 68: 1435-42.
 6. Fretheim A, Odgaard-Jensen J, Brørs O et al. Comparative effectiveness of antihypertensive medication for primary prevention of cardiovascular disease: systematic review and multiple treatments meta-analysis. BMC Med 2012; 10: 33.
 7. Sakshaug SE. Legemiddelforbruket i Norge 2007 – 2011. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2012.
 8. NICE clinical guideline CG 127. Hypertension: management of hypertension in adults in primary care, 2011. guidance.nice.org.uk
Forrige side