Informasjon

Trening: En medisinfri måte å senke blodtrykket på

Regelmessig fysisk aktivitet og trening er for mange minst like god behandling av høyt blodtrykk som medisiner. Og så hjelper det mot mange andre sykdommer og plager, og det gir velvære dersom man finner en passende treningsform.

Vekttrening og høyt blodtrykk

Vekttrening kan gi kortvarige økninger i blodtrykk. En slik økning kan være betenkelig - avhengig av hvor mye du løfter. Men vektløfting kan også ha langtidseffekter på blodtrykket ditt som oppveier risikoen forbundet med en kortvarig blodtrykkstopp.

Hvis du har høyt blodtrykk og ønsker å inkludere vekttrening i ditt treningsprogram, husk da:

  • Lær å løfte riktig for å unngå skader
  • Ikke hold pusten mens du løfter. Det kan øke risikoen for skumle topper i blodtrykk. Husk å puste hele tiden ved løfting.
  • Løft heller lettere vekter flere ganger. Tunge vekter øker belastningen som kan øke risikoen for en uheldig blodtrykksøkning. Tren med lettere vekter og øk i stedet antall repetisjoner.
  • Lytt til kroppen. Stopp treningen med en gang dersom du blir svært andpusten eller svimmel, eller du merker smerter eller trykk i brystet.

Dersom du behandles for høyt blodtrykk anbefales å konferere med legen før du starter styrketrening. 

Forrige side Neste side