Informasjon

Trening: En medisinfri måte å senke blodtrykket på

Regelmessig fysisk aktivitet og trening er for mange minst like god behandling av høyt blodtrykk som medisiner. Og så hjelper det mot mange andre sykdommer og plager, og det gir velvære dersom man finner en passende treningsform.

Registrer fremgangen din

Den eneste måten å oppdage høyt blodtrykk på, er ved å måle blodtrykket. Sørg for at det måles i forbindelse med legebesøk, eventuelt skaff deg et hjemme-måleapparat. Hvis du allerede har fått konstatert at du har høyt blodtrykk, så kan hjemmemålinger hjelpe deg til å se om treningen får blodtrykket til å gå ned, slik at du ikke behøver å oppsøke legen så ofte for å få sjekket trykket.

Hvis du bestemmer deg for å måle blodtrykket hjemme, vil målingene bli mest nøyaktige hvis du sjekker blodtrykket rett før du trener eller minst en time etter at du har trent.

Forrige side Neste side