Informasjon

Polyfarmasi hos eldre

"Polyfarmasi hos eldre" er en annen NEL-artikkel som i likhet med "Adekvat legemiddelbehandling i sykehjem", gir generelle retningslinjer og praktiske råd for legemiddelbehandling av eldre.

Artikkelen omtaler spesielle forhold, typiske bivirkninger og risikomomenter hos eldre, den egner seg både for fastleger og pleie- og omsorgssektoren, du finner den her Polyfarmasi hos eldre.