Informasjon

Flertallet ønsker å slutte å røyke

Hele 72 prosent av dem som røyker ønsker å slutte, og halvparten ønsker å slutte innen et halvt år, viser en ny undersøkelse.

Temasider om røyk, skadelige effekter og røykeslutt.

Undersøkelsen blant 1500 røykere og eks-røykere viser også at et stort flertall på 76 prosent av dem som røyker har prøvd å slutte en eller annen gang. De fleste som vil slutte, ønsker å slutte uten noen form for hjelpemidler.

Sterkere involvering

Undersøkelsen viser også at tre av fire som røyker har tillit til at de kan lære noe om røykeslutt av andre som har sluttet.

Årets røykesluttkampanje «Din røykeslutt» fra Helsedirektoratet er utarbeidet i samarbeid med røykere og tidligere røykere, og ekte historier er det sterkeste virkemiddelet både på TV og Facebook.

Neste side