Vestibulær rehabilitering

Introduksjon - UKE 1

Vestibulær rehabilitering er et øvelses-program for å helbrede eller lindre langvarige plager med svimmelhet.

Hvem kan ha nytte av kurset?

 • Vi anbefaler at programmet brukes etter henvisning fra lege. Annen årsak til svimmelhet bør være utelukket
 • Øvelsene er laget for de som er plaget med kronisk, det vil si langvarig svimmelhet, som en egen diagnose
 • Kronisk svimmelhet kjennetegnes blant annet ved svimmelhet som forverres i oppreist stilling, ved aktiv eller passiv bevegelse av kroppen, eller ved komplekse synsinntrykk
 • Det er typisk at mange kan ha opplevd en akutt start av svimmelheten, for eksempel en akutt vestibularisnevritt (virus på balansenerven) eller krystallsyke.

Generelt

 • Dette e-læringsprogrammet er utviklet av en gruppe fysioterapeuter og leger
 • Programmet består av enkle øvelser som du kan gjøre hjemme
 • Vanligvis strekker programmet seg over 6 uker, eventuelt kan det forlenges med noen uker
 • Hver uke vises en kort informasjons-video av overlege Guttorm Eldøen
 • Alle øvelsene demonstreres av fysioterapeut Marit Horsgaard Holo og innlagt tale er ved fysioterapeut Hanne Siri Bakke
  • Hver øvelse vises i egen video
 • I denne første uken starter vi med 6 enkle øvelser - øvelse 1-6
 • Øvelsene er lite anstrengende og tar kort tid, men vil ofte fremkalle noe svimmelhet eller ubehag. Dette er nødvendig for å oppnå bedring av plagene
  • Dersom du ikke får noen ubehag, kan du gjøre flere repetisjoner
  • Dersom du får svært mye plager, anbefales å gjøre litt færre repetisjoner
 • Det er meningen at øvelsene skal gjøres 3 ganger daglig - hver dag hele uken
 • I ukene 2, 3 og 4 legges det til 6 nye øvelser, slik at fra og med uke 4 består programmet av totalt 24 øvelser
 • Hver enkelt øvelse (eks. dreie hodet fra side til side) gjøres få ganger første uken. Antall repetisjoner øker gradvis i påfølgende uker - altså flere repetisjoner av hver øvelse og flere øvelser for hver uke

Før du starter

 • Vi anbefaler at du registrerer hva slags plager og hvor mye du er plaget, før du starter programmet
 • Vi ber deg derfor om å fylle ut to spørreskjema som gir et bilde av dine plager - du blir bedt om å fylle ut de samme skjemaene i uke 6
  • Opplysningene blir ikke lagret og ikke registrert - vi foreslår derfor at du skriver ut skjemaene og lagrer dem hjemme, eller lagrer dem på datamaskinen - eller at du noterer ned resultatene
 • Niigata (NPQ) - om svimmelhetsplager i hverdagslivet - for utfylling på skjerm
 • Vertigo Symptom Skala (VSS) - for utfylling på skjerm

Hvordan kommer du i gang?

 • (1) Start med å se introduksjonsvideoen i vinduet over
 • (2) Les her, leksjon 1
 • (3) Gjør øvelsene 1-6, vist i video

Tilleggsinformasjon