Nyhetsartikkel

86 prosent av koronapasienter med mildt forløp mister luktesansen

En ny studie viser at flertallet av koronapasienter med mildt sykdomsforløp mister luktesansen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Studien er publisert i Journal of Internal Medicine1.

Den viser at pasienter med mildt sykdomsførløp av covid-19 rapporterte i langt større grad om tap av luktesans enn pasienter med moderat til alvorlig forløp.

18 europeiske sykehus

Tap av luktesans er et vanlig symptom på covid-19. 

Forskere spurte og observerte 2581 COVID-19-pasienter fra 18 europeiske sykehus fra mars til juni for å finne ut om de opplevde dette som et symptom under sykdomsforløpet. 

Blant pasientene som var inkludert i studien, ble 2194 tilfeller klassifisert milde, 110 som moderate og 277 som alvorlige til kritiske.

Pasientene ble klassifisert ut fra Verdens helseorganisasjons alvorlighetsgrad for COVID-19 sykdom.

Flest unge mister luktesans

Blant pasientene med mildt forløp, rapporterte nesten 86 prosent om tap av luktesans. Da var det langt færre som rapporterte om dette blant de med moderat eller alvorlig forløp: Her sa henholdsvis 4,5 prosent og 6,9 prosent at tap av luktesans var et av symptomene på sykdommen.

Studien viste også at yngre pasienter i større grad enn eldre rapportere om at de hadde mistet luktesansen, men forskerne poengterer at de ikke vet hvorfor.  

Nesten alle pasientene fikk luktesansen tilbake innen seks måneder.

 

Kilder

Referanser

  1. Lechien J. R., Chiesa‐Estomba C. M., et.al. Prevalence and 6‐month recovery of olfactory dysfunction: a multicentre study of 1363 COVID‐19 patients. Journal of Internal Medicine 2021. doi:https://doi.org/10.1111/joim.13209
  2. https://www.webmd.com/lung/news/20210107/loss-of-of-smell-reported-in-86-of-mild-covid-cases