Nyhetsartikkel

Bør vente to år etter slankeoperasjon med å bli gravid

Fedmekirurgi reduserer risikoen for komplikasjoner i svangerskapet, men en ny studie råder kvinner som opereres, til å vente i to år før de prøver å bli gravid.

Studien er publisert i Obesity Reviews1 og ble presentert under den europeiske kongressen om overvekt (ECO) i Maastricht våren 2022.

Forskerne skriver i en nyhetmelding fra The European Association for the Study of Obesity2 at fedmekirurgi blir stadig mer vanlig hos kvinner i fruktbar alder. Dette reduserer risikoen for fedmerelaterte komplikasjoner, som svangerskapsforgiftning og svangerskapsdiabetes, i svangerskapet.

Men samtidig er risikoen for at babyen blir svært undervektig større etter en slik operasjon. 

Undervekt hos babyer øker risikoen for rekke problemer (som hypotermi (nedkjøling), hypoglykemi (lavt blodsukker), infeksjoner og oksygenmangel), sammenlignet med de med normal vekt.

Forskerne skriver også at kvinner generelt blir rådet til å vente minst 12 måneder etter fedmekirurgi før de prøver å bli gravid, men at det har vært usikkert hva det optimale intervallet mellom kirurgi og graviditet er. 

Vent med graviditeten

Det er portugisiske forskere som har utført denne retrospektive studien der 48 svangerskap etter fedmeoperasjon er undersøkt. 

Drøye 14 prosent av babyene ble unnfanget mindre enn 12 måneder etter at mor fikk utført fedmekirurgi. Ytterligere 14 prosent ble unnfanget 12 til 24 måneder etter operasjonen. 70 prosent av mødrene hadde gjennomført operasjonen over 24 måneder før unnfangelse. 

Gjennomsnittlig fødselsvekt på babyene var 2980 gram - 26 prosent av babyene ble definert som undervektige.

Hos babyene som ble født med undervekt, var det gjennomgående kort tid mellom at mor hadde fått utført kirurgi til unnfangelse. 

Analysen viste også at jo lenger en kvinne ventet med å bli gravid, jo lavere var sjansene for å få en undervektig baby.

Hver ekstra måned mor ventet, var forbundet med 5 prosent lavere risiko for at babyen ble undervektig.

Den optimale intervallet mellom kirurgi og unnfangelse viste seg å være minst 24,5 måneder. For kvinner som ble gravide før 24,5 måneder, var det 15 ganger mer sannsynlig å få en undervektig baby sammenlignet med de som ventet med å bli gravide. 

Anbefaler å vente

Bárbara Araújo er en av forskerne bak studien. Hun sier i en nyhetmelding at et lengre intervall mellom kirurgi og unnfangelse gjør at kvinnens vekt og ernæringsstatus kan stabilisere seg. 

- Vi anbefaler at kvinner venter minst to år etter kirurgi før de prøver å bli gravid, uavhengig av type fedmekirurgi. Selv om det kan være mulig å justere dette noe fra person til person, er det viktig at kvinner som gjennomgår kirurgi, er klar over risikoen ved tidlig graviditet og fordelene ved å forsinke den, sier hun.

Kilder

Referanser

  1. Shawe J, Ceulemans D, et.al. Pregnancy after bariatric surgery: Consensus recommendations for periconception, antenatal and postnatal care. Obesity Reviews 2022. onlinelibrary.wiley.com
  2. The European Association for the Study of Obesity, WOMEN ADVISED TO WAIT AT LEAST TWO YEARS AFTER WEIGHT LOSS SURGERY BEFORE TRYING FOR A BABY, 2022 easo.org