Nyhetsartikkel

Covid-19: Hva er konsekvensene av at eldre isoleres?

Eldre mennesker skal beskyttes mot smitte av covid-19. Men hva skjer med helsa til de som blir tvunget til å sitte i ro og ikke får se sine nærmeste? Og hva gjør sykehjemmene for å lette på situasjonen?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Koronaviruset har ført til en ny hverdag både for eldre beboere på sykehjem og de som bor hjemme, og mange er nå i praksis isolert. Årsaken er at de eldste skal beskyttes mot smitte av covid-19.

- De negative helsekonsekvensene av isolasjon og inaktivitet er større for eldre og skrøpelige enn befolkningen ellers. Det er jo et paradoks at den gruppen vi gjør alle disse tiltakene for å beskytte, er de som rammes hardest av de samme tiltakene, sier spesialist i psykiatri Marit Tveito, ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Ingen kjenner konsekvensene

- Det å være isolert er negativt for den psykiske helsen og vil også ha en sammenheng med fysisk sykdom. Hva som skyldes hva, er ikke alltid lett å si. Både redusert fysisk aktivitet og stress øker risikoen for psykisk og fysisk sykdom, sier Tveito.

Hun sier isolasjon har mange negative helsekonsekvenser, spesielt for eldre.

- Det er gjort undersøkelser av folk som har sittet i karantene, og det er vist å øke forekomsten av symptomer på angst og depresjon. Nå snakker vi om en mulig langvarig situasjon der eldre i praksis er isolert nærmest på ubestemt tid. Jeg tror ikke noen vet hva konsekvensene av dette vil bli, sier Tveito.

Hun er bekymret for alle eldre som ikke er i kontakt med noen, og som ikke forteller om hvordan de har det.

- Vi vet at mange eldre nå opplever en kraftig reduksjon i tjenestetilbudet og normale arenaer for sosial omgang. Blant annet har eldresentre og dagaktivitetstilbud for eldre med demens vært midlertidig stengt, og hjemmetjenestetilbudet redusert. Mange avtaler i spesialisthelsetjenesten innen alderspsykiatri omgjøres fra personlig kontakt til telefonkontakt. Det er flere som nå mener vi må kartlegge effekten av dette. Mange er bekymret, sier Tveito.

Marit Tveito.jpg
Spesialist i psykiatri Marit Tveito, ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
Neste side