Nyhetsartikkel

Covid-19: Hva er konsekvensene av at eldre isoleres?

Eldre mennesker skal beskyttes mot smitte av covid-19. Men hva skjer med helsa til de som blir tvunget til å sitte i ro og ikke får se sine nærmeste? Og hva gjør sykehjemmene for å lette på situasjonen?

Koronaviruset har ført til en ny hverdag både for eldre beboere på sykehjem og de som bor hjemme, og mange er nå i praksis isolert. Årsaken er at de eldste skal beskyttes mot smitte av covid-19.

- De negative helsekonsekvensene av isolasjon og inaktivitet er større for eldre og skrøpelige enn befolkningen ellers. Det er jo et paradoks at den gruppen vi gjør alle disse tiltakene for å beskytte, er de som rammes hardest av de samme tiltakene, sier spesialist i psykiatri Marit Tveito, ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Ingen kjenner konsekvensene

- Det å være isolert er negativt for den psykiske helsen og vil også ha en sammenheng med fysisk sykdom. Hva som skyldes hva, er ikke alltid lett å si. Både redusert fysisk aktivitet og stress øker risikoen for psykisk og fysisk sykdom, sier Tveito.

Hun sier isolasjon har mange negative helsekonsekvenser, spesielt for eldre.

- Det er gjort undersøkelser av folk som har sittet i karantene, og det er vist å øke forekomsten av symptomer på angst og depresjon. Nå snakker vi om en mulig langvarig situasjon der eldre i praksis er isolert nærmest på ubestemt tid. Jeg tror ikke noen vet hva konsekvensene av dette vil bli, sier Tveito.

Hun er bekymret for alle eldre som ikke er i kontakt med noen, og som ikke forteller om hvordan de har det.

- Vi vet at mange eldre nå opplever en kraftig reduksjon i tjenestetilbudet og normale arenaer for sosial omgang. Blant annet har eldresentre og dagaktivitetstilbud for eldre med demens vært midlertidig stengt, og hjemmetjenestetilbudet redusert. Mange avtaler i spesialisthelsetjenesten innen alderspsykiatri omgjøres fra personlig kontakt til telefonkontakt. Det er flere som nå mener vi må kartlegge effekten av dette. Mange er bekymret, sier Tveito.

Marit Tveito.jpg
Spesialist i psykiatri Marit Tveito, ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
Neste side