Nyhetsartikkel

Covid-19: Hva er konsekvensene av at eldre isoleres?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dobbelt rammet

Ingen vet konsekvensene av tiltakene som er iverksatt – siden vi nå står midt i dem.

- De eldre er hardest rammet. Både fordi de har høy dødelighet hvis de blir smittet av koronaviruset, men også fordi de rammes hardest av smitteverntiltakene. De blir dobbelt rammet, de står i en umulig situasjon, sier Bruun Wyller.

- Smittevernstiltakene er ekstra viktige for de gamle, men samtidig tar de størst skade av de samme tiltakene. Dette gjelder alle gamle, men verst for de som er mest skrøpelig, sier han.

For beboerne på sykehjem er smitterisikoen høy. Smitteverntiltakene kan trigge demenssymptomene med uro, angst og depresjon.

- Når håndteringen av pandemien nå skal planlegges videre, må det handle om å ruste opp sykehjemmene, sier Bruun Wyller.

- De fleste som får covid-19 på sykehjem, er ikke tjent med å flyttes på sykehus – de har ikke godt av å skifte miljø, og de vil heller ikke tåle respirator. Derfor må sykehjemmene rustes opp. Nå haster det å legge planer for bemanning og utstyr og eventuelt bygningsjusteringer for å skille smittede og ikke smittede.

Han sier at sykehjemmene også mangler smittevernutstyr.

- Å holde to meters avstand er ikke mulig på sykehjem. Det er desto viktigere med smittevernutstyr.

Dette handler om både det praktiske og faglige. God pleie og omsorg til demente er alltid vanskelig. Og det blir dobbelt krevende å gjøre dette samtidig som man skal ha godt smittevern.

- En må veie opp mot hverandre og finne kompromisser som gjør tiltakene så akseptable som mulig, sier han.

Forrige side Neste side