Nyhetsartikkel

Covid-19: Hva er konsekvensene av at eldre isoleres?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Forskning om karantene

Det er de siste ukene uttrykt bekymring for hvordan eldre takler isolasjonen fra mange hold.
I en lederartikkel i British Medical Journal (BMJ)1 skriver forfatterne om tvungen isolasjon blant eldre, og hvilke helsekonsekvenser dette kan få.

Forskerne skriver at tvungen sosial isolasjon i forbindelse med pandemien som vi nå opplever, er annerledes enn den isolasjonen som oppstår under normale omstendigheter. De har sett på tidligere forskning som har undersøkt den psykologiske effekten av karantene i sykdomsutbrudd, og de fant en sammenheng med både angst, depresjon og symptomer på posttraumatisk stress. Det er også noe bevis på at disse symptomene kan vedvare i lang tid.

Samtidig understreker de at man vet lite om konsekvensene av langvarig karantene og isolasjon – slik vi opplever nå.

De skriver at nettbaserte løsninger og videokonferanser på smarttelefon for sykehjemsbeboere kan føre til mindre subjektiv følelse av ensomhet. Utfordringen er at mange har problemer med og tilgang til brukervennlig teknologi.

Forfatterne foreslår en tilnærming på ulike plan: Bruk ressurser på nettet, TV og radio for eldre voksne med et innhold som kan gi bedre mental helse, fysisk aktivitet og kostholdsråd. De skriver at de eldre bør få veiledning i å bruke de digitale verktøyene for å opprettholde kontakten med venner og familie. Hjelpeapparatet bør få opplæring til å veilede eldre voksne med å gi råd om fysisk aktivitet. Ellers kan frivillige organisasjoner hjelpe til slik at eldre kommer i fysisk aktivitet.

 

Kilder

Referanser

  1. . The effects of isolation on the physical and mental health of older adults. BMJ Opinion 2020. blogs.bmj.com
Forrige side