Nyhetsartikkel

Diabetes type 2 og slankepiller

En studie publisert i The Lancet viser at slankepillen lorcaserin reduserer risikoen for diabetes type 2 og gir færre komplikasjoner i forbindelse med sykdommen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Lorcaserin, som ikke er godkjent i Norge, blir også kalt slankepille. Dette er et legemiddel som stimulerer serotonin-reseptorer i hjernen som spiller en rolle i reguleringen av appetitten. 

En studie publisert i The Lancet1 i oktober 2018 har funnet at legemidlet lorcaserin reduserer risikoen for diabetes type 2, og gir redusert risiko for diabeteskomplikasjoner hos overvektige pasienter.

Funnene ble presentert under "Meeting of the European Association for the Study of Diabetes" i oktober 2018.

Studien, som er finansiert av farmasøytselskapet Eisai, har fulgt 12.000 mennesker som alle lider av overvekt eller fedme.

Reduserte risikoen

Studien kalles CAMELLIA-TIMI 61 - en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie. Deltagerne var enten overvektige med hjerte- og karsykdom, eller overvektige i risikosonen. Studien var designet for å teste ut lorcaserin - et legemiddel som altså skal begrenser appetitten og sultfølelsen ved å stimulere hjerneceller som gir en metthetsfølelse. 

Deltagerne ble randomisert til å motta enten lorcaserin eller placebo. Pasientene ble fulgt opp i mer enn tre år. I starten av forsøket hadde mer enn halvparten diabetes og en tredjedel hadde prediabetes.

Blant pasienter med prediabetes reduserte lorcaserin risikoen for diabetes med 19 prosent sammenlignet med placebo. Vel 9 prosent av pasientene med prediabetes som fikk lorcaserin, oppnådde normale glykemiske nivåer - mot 7,6 prosent av pasientene som tok placebo. Lorcaserin senket også signifikant graden av hyperglykemi (høyt blodsukker) hos pasienter med diabetes.

Trygg i bruk

I august 2018 ble det publisert funn i et annet anerkjent tidsskrift - New England Journal of medicine fra den samme studien -  CAMELLIA-TIMI 61. Disse funnene viste at lorcaserin ikke medfører økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

- Vi har presentert funn som viser at bruk av lorcaserin resulterte i et beskjedent, men vedvarende vekttap blant overvektige uten økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag, sier medforfatter Erin Bohula ved TIMI Study Group i en nyhetsmelding.
- Sammen med livsstilsendringer reduserer lorcaserin signifikant forekomsten av diabetes og reduserer risikoen for komplikasjoner i forbindelse med diabetes, sier hun.

- Ikke overraskende

Legemiddelet lorcaserin, gjerne kalt slankepille, er ikke godkjent i Europa.

- Disse to studiene som er publisert, viser i all korthet at lorcaserin har beskjeden effekt. For det første var vekttapet versus placebo beskjedent: 2,6-3,3 kg etter ett år. Og effekten på andre endepunkter var også beskjedent. Det er ingen overraskelse at vekttap fører til bedre diabeteskontroll – det er vist i andre studier, sier Steinar Madsen (bildet under), medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk til NHI.no.

Han mener imidlertid at funnene i NEJM-artikkelen er interessante - de viser at legemiddelet er trygt å bruke. 

- Lorcaserin er ikke godkjent i Europa (søknaden om godkjenning ble trukket i 2013), og det er heller ingen søknad under behandling. Dersom man velger å søke på nytt, vil det nok ta 1-2 år før legemidlet eventuelt kommer på markedet, sier Madsen.

Steinar Madsen_stol_f.jpg

Binding til industrien

Studien er finansiert av farmasøytselskapet Eisai - leverandør av slankepillen lorcaserin.

Madsen sier det ikke er uvanlig at de anerkjente tidsskriftene publiserer funn med så sterke bindinger til legemiddelindustrien.

- Det er helt vanlig. Tidsskrifter med en slik posisjon har en grundig granskning av alle manuskripter for å sikre seg mot uriktige eller falske resultater! Men fordi industrien står bak nesten all legemiddelforskning, er det vanskelig å gardere seg fullt ut mot skjevheter, sier han.

 

Kilder

Referanser

  1. Bohula E, Scirica B, et.al. Effect of lorcaserin on prevention and remission of type 2 diabetes in overweight and obese patients (CAMELLIA-TIMI 61): a randomised, placebo-controlled trial. The Lancet 2018. doi.org
  2. Brigham and Women's Hospital. Weight loss drug shows positive effect on diabetes. October 4, 2018. https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181004085324.htm