Nyhetsartikkel

HPV-vaksinerte jenter har ikke mer ubeskyttet sex

En av innvendingene mot HPV-vaksinering er at det vil føre til mer ubeskyttet sex og tidligere seksualdebut. En ny studie tyder på at det ikke er grunn til bekymring.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kanadiske forskere har undersøkt om seksualadferden blant jenter har endret seg etter at HPV-vaksinen ble innført. De har både undersøkt om jentene debuterer seksuelt tidligere og om det har skjedd en endring i å beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer.

Forskerne skriver innledningsvis i sin rapport1 at enkelte har vært bekymret for at HPV-vaksinering kan oppmuntre til å ha samleie tidlig - og til å ha flere partnere.

Dette kan igjen føre til at noen foreldre ikke ønsker at barna skal få vaksinen.

Men resultatene fra studien viser at det heller er tvert om: jenter debuterer seksuelt senere og har mindre ubeskyttet sex i 2013 sammenlignet med de tidligere årene.

Les også: Alt du trenger å vite om HPV-vaksinen

Selvrapportert

Forskere sammenlignet helseundersøkelser fra 2003, 2008 og 2013, og resultatene viste at den selvrapporterte seksuelle aktiviteten faktisk ble redusert i løpet av denne perioden.

Studien inkluderte totalt 302.626 jenter som alle var heteroseksuelle. Gjennomsnittsalderen for deltakerne var 15 år.

Studien er publisert i Canadian Medical Association Journal.

Les også: Bivirkninger ved HPV-vaksine

HPV-vaksine

HPV-vaksinen forebygger smitte av humant papillomavirus (HPV) som kan føre til kreft i livmorhalsen. HPV-vaksinen inngår i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter og gutter på 7. klassetrinn, samt i opphentingsprogrammet for jenter opp til 26 år.

Humant papillomavirus (HPV) er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen hos både kvinner og menn. Man anslår at over 70 prosent av seksuelt aktive mennesker blir infisert i løpet av livet. I over 90 prosent av tilfellene kvitter kroppen seg med viruset selv.

Mer kondom - mindre alkohol

Resultatene fra den canadiske studien viser at i 2003 sa 21 prosent av jentene på 15 år at de hadde hatt sex - sammenlignet med 18 prosent i 2013. 

Det var også et fall i prosentandelen jenter som sa at de hadde hatt sex før 14 år, og en økning i bruken av kondomer.

Antallet som sa at de hadde drukket alkohol eller tatt andre stoffer før samleie, gikk også ned fra 26 prosent i 2003 til 19 prosent i 2013.

Forfatterne bak studien mener dette viser at HPV-vaksinering ikke fører til en økning av risikabel seksuell adferd. 

Det er viktig å understreke at studien ikke kan bevise at det er en sammenheng mellom HPV-vaksinering og endring i seksualadferd.

Les også: Ulike prevensjonsmidler

Kilder

Referanser

  1. Ogilvie GS, Phan F, et al. Population-level sexual behaviours in adolescent girls before and after introduction of the human papillomavirus vaccine (2003–2013). CMAJ. 2018. www.cmaj.ca
  2. https://www.nhs.uk/news/lifestyle-and-exercise/hpv-vaccine-not-linked-risky-sexual-behaviour-teenage-girls/

2