Intervju

Kan få vaksine mot cøliaki og diabetes type 1

Norske forskere har funnet ut at et vanlig tarmvirus kan bidra til utviklingen av cøliaki. Her forteller forsker og lege Ketil Størdal hvordan dette henger sammen.

Temaside om Korona

Enterovirus, et helt vanlig magevirus, kan trolig utløse cøliaki. Det viser forskning utført ved Folkehelseinstituttet og Sykehuset Østfold. Forskerne mener det kan bli aktuelt å vaksinere barn mot dette viruset i framtida.

NHI.no har spurt Ketil Størdal, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og overlege ved Sykehuset Østfold, om han kan forklare sammenhengen mellom enterovirus og cøliaki nærmere.

Les mer om studien her

Gener betyr ikke alt

- Enterovirus er en gruppe med virus der de fleste som får viruset, ikke merker tegn til sykdom. Et av disse virusene kan gi hånd-fot- og munnsyke, og spesielt nyfødte barn kan bli syke av enterovirus. Viruset kan gi feber, noen ganger litt diaré eller luftveissymptomer, men oftest ingen tegn, forteller Størdal.

- I studien vår har vi sett at de fleste barna har enterovirus minst en gang før de fyller tre år. Barn som får cøliaki, har imidlertid høyere forekomst av viruset – både oftere, mer langvarig og i større mengder – enn barn som ikke får cøliaki.

- Da dere gjennomførte studien, inkluderte dere barn med en vevstype som er forbundet med økt risiko for cøliaki og diabetes. I befolkningen er det 40 prosent som har en slik vevstype. Kan du si noe mer om hvilken vevstype dette er?

- HLA-genene henger sammen med risikoen for mange autoimmune sykdommer. Kombinasjonen HLA-DQ2 og DQ8 gir størst risiko for å få diabetes, men er ikke tilstede hos alle med sykdommen. Ved cøliaki må man ha en av disse to for å utvikle sykdommen. Men selv med disse genene vil de fleste ikke utvikle cøliaki. Derfor forsker vi på hvilke andre faktorer enn gener som gjør at noen får og noen ikke får cøliaki, sier han.

- Vil dette si at det er 60 prosent av befolkningen som ikke vil trenge en vaksine – hvis det blir en realitet?

- Det er langt igjen til vi kan si så mye om en vaksine. Det stemmer at 60 prosent av oss uansett ikke ville fått cøliaki. Samtidig reduseres sjansen for å få enterovirusinfeksjon dersom flest mulig er immune, dette kalles flokkbeskyttelse. Så kan det jo også være andre grunner til å beskytte seg selv og andre for enterovirusinfeksjon.

Utsette gluten

- Hvis man har denne vevstypen – kan man da tenke seg at man kan redusere risikoen for å utvikle cøliaki ved å unngå mat med mye gluten?

- Dersom man ikke spiser gluten, får man heller ikke cøliaki. Vi kan ikke si noe sikkert om det finnes en «sikker» grense for hvor mye gluten man kan spise, men dette forskes det nærmere på, sier Størdal.

- Babyer får ofte brød som introduksjon til fast føde når de er et halvt år gammel, kan det være lurt å unngå dette – gitt at man vet hvilken vevstype man har?

- Utifra den kunnskapen vi har i dag, vil det å utsette introduksjon av gluten i maten i beste fall utsette når man får cøliaki, ikke om man får sykdommen.

- Har du noen tanker om flere bør ha kunnskap om hvilken vevstype man har/barnet sitt har?

- Dersom vi finner måter å forebygge type 1 diabetes og cøliaki på, kan det være mening i å vite noe om dette. Dessverre får det ingen konsekvens å kjenne til vevstypen sin per i dag. Derfor er nok dette kunnskap som kan gi unødvendig bekymring uten vesentlig praktisk betydning.

Vaksine under utvikling

- En vaksine mot enteroviruset - hvor langt fram er dette er i tid, og hva skal til for at det blir en realitet?

- Vaksine mot enterovirus er under utvikling, blant annet av forskere i Finland. Dersom vi og andre klarer å få bekreftet at enterovirus henger sammen med type 1 diabetes og cøliaki, kan dette bli aktuelt å prøve ut som en forebyggende strategi.

- Kan man tenke seg at sykdommen cøliaki vil forsvinne?

- Det er nok lite sannsynlig at cøliaki vil forsvinne, men i beste fall kan vi håpe på å redusere forekomsten av sykdommen. Der er enterovirus og vaksine en mulig brikke i et stort puslespill.

- Kan en eventuell vaksine mot enterovirus tenkes å forebygge diabetes type 1 også?

Ja – flere studier på type 1 diabetes viser en sammenheng med enterovirus. Det kan tenkes at en vaksine også kan forebygge type 1 diabetes. Det pågår en studie i Norge på behandling av virus ved nyoppstått diabetes, for å se om dette kan bevare noe av egen insulinproduksjon, avslutter Størdal.