Intervju

Norges første sykehus

Da Rikshospitalet ble åpnet i 1826 skulle det være et sykehus for hele riket. Men hvem jobbet der, hvem var pasientene og ble de friske? Les vårt intervju med professor emeritus Stein A. Evensen om gangkoner, leger og pasienter ved Rikshospitalets begynnelse.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Historien om et norsk sykehus for hele landet starter i 1814.

Norge blir skilt fra Danmark, og i arbeidet med å bygge en egen nasjon melder behovet seg for et eget sykehus.

- På det tidspunktet var man sin egen lykkes smed. Myndighetene hadde inntil da ikke sett det som et statlig ansvar å ta vare på folk, sier Stein A. Evensen (bildet under) til NHI.no.

Han er spesialist i indremedisin og professor emeritus ved Universitetet/Rikshospitalet og tidligere dekanus ved Det medisinske fakultet.

Tanken var omtrent slik: Du lever og har ansvar for deg selv. De som er rike, skal ikke ta ansvar for de som ikke kan ta vare på seg selv.

Stein Evensen.jpg
Stein A. Evensen er spesialist i indremedisin og professor emeritus ved Universitetet/Rikshospitalet. I dette intervjuet forteller han om Rikshospitalets første år, om pleierne, legene og pasientene.

Nasjonsbygging

Men nasjonen Norge skulle bygges, og ideen om et eget sykehus ble skapt. Det kongelige norske Sundheds-Collegium sendte et forslag til Norges Riges Statsraad oktober 1814. Dette var et forslag om å opprette et «alminnelig hospital for Riget til 150 syge og til 30 Fødende».

- Nordmenn ble utdannet leger i København, og de hadde ambisjoner om å hjelpe folk. Men de som bevilget penger til Rikshospitalet hadde også nasjonsbygging i tankene: Skulle man ha et ordentlig universitet i Norge med et medisinsk fakultet, måtte man også ha et sykehus der legene kunne utdannes, forteller Evensen.

For det medisinske fakultet var et av de første fakultetene som ble opprettet da Det kongelige Frederiks Universitet i Kristiania ble grunnlagt i 1811.

- Langsomt forstår man at man trenger et sykehus som er noe mer enn oppbevaring av folk som ikke kan ta vare på seg selv. Unge leger måtte ha veiledning fra erfarne leger og få praktisk erfaring med teorien de hadde fått ved universitetet. Og da måtte man ha et sykehus.

I Kristiania lå allerede militærsykehuset i Akersgata, og etter mye om og men ble Rikshospitalet opprettet. Det ble åpnet i 1826 med Militærsykehuset som utgangspunkt.

Rikshospitalet.jpg
Det var under 10 leger som utgjorde den medisinske avdelingen i starten. I 1826 var dette leger som var utdannet i København. Dette bildet er tatt mot slutten av 1800-tallet og vitner om bedre bemanning enn i de første årene. (Hentet fra Nasjonalgalleriet, fotograf: Narve Skarpmoen).
Neste side