Nyhetsartikkel

Ny studie om Hodgkins lymfom: lav risiko for tilbakefall blant unge

Behandlingen av Hodgkins lymfom er så effektiv at unge pasienter som ikke har fått tilbakefall etter to år etter siste behandling, har lik forventet levealder som ellers i befolkningen.

Temaside om Korona

Det viser en studie publisert i Journal of Clinical Oncology.1

Studien er et samarbeid mellom Radiumshospitalet i Oslo, Karolinska Institutet og Aalborgs universitetssykehus i Danmark. 

Forskerne har undersøkt 2500 personer i alderen 18 til 49 år for å finne ut hvor stor risikoen for tilbakefall er. 

Hodgkins lymfom er en kreftform med stor og ukontrollert vekst av lymfeceller. Den kan opptre lokalisert til lymfeknuter eller spredt til lymfevev i større deler av kroppen.

Pasienter med Hodgkins lymfom følges opp i fem år etter at behandlingen er avsluttet, men denne studien viser at pasienten allerede etter to år har samme overlevelse som personer med samme alder og kjønn uten denne sykdommen. Tilbakefallsrisikoen er også lav - i snitt fire prosent risiko.  

Karin Ekström Smedby ved Karolinska Institutet er en av forfatterne bak studien. Hun sier i en nyhetsmelding at det er så god overlevelse og lav risiko for tilbakefall etter to år, at det ikke vil være det behovet for kontroll som man tidligere har tenkt etter at disse to årene har gått.

Hun sier at det likevel vil være behov for kontroller med tanke på bivirkninger etter behandlingen.  

Referanser

  1. Biccler J, Glimelius I, et.al. Relapse Risk and Loss of Lifetime After Modern Combined Modality Treatment of Young Patients With Hodgkin Lymphoma: A Nordic Lymphoma Epidemiology Group Study. Journal of Clinical Oncology 2019. doi.org