Nyhetsartikkel

Ny test gir håp om å oppdage autisme tidligere

Forskere bak en ny studie har vist at analyser av blodprøver kan påvise autisme.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Men om testen vil bli brukt i klinisk praksis, er det for tidlig å si noe om.

38 barn med autisme og 31 uten var involvert i studien. 

Blod og urinprøver ble testet hos alle barn. Målet var å lete etter mulige forskjeller i biomarkører (proteinskader) mellom barna med autisme og de uten.

Studien er publisert i tidsskriftet Molecular Autism1.

 Les også: Symptomer og tegn ved autisme

Hva er autisme?

Autisme er en utviklingsforstyrrelse som vanligvis oppdages hos småbarn fra 1,5 til 3 års alderen. Tilstanden er karakterisert ved at barnet trekker seg tilbake og mister kontakten med omverden, barnet utvikler ikke språk og det oppfører seg merkelig - utfører ofte gjentatte og stereotype aktiviteter.

Autismespektertilstander finnes på alle nivåer av intellektuell fungering og evne til læring. Felles er at de har vansker med å kommunisere og anvende kunnskapen i hverdagslivet, og vansker med tilpasningen i sosiale situasjoner.

Les også: Autisme - prognose

Treffsikker test

Tidligere studier har vist at hos noen mennesker med autisme, ser det ut til at proteiner er blitt brutt ned unormalt. Det var dette forskerne så etter da de analyserte prøvene. 

Etter at prøvene ble analysert ved hjelp av en datamodell, viste det seg at 92 prosent av de med autisme ble korrekt indentifisert (sensitivitet). 

Mens 84 prosent av de uten autisme ble oppdaget ved hjelp av testsystemet (spesifisitet). 

Les også: Behandling av autisme

Lang vei å gå

Forskerne bak den aktuelle studien sier i en nyhetsmelding fra Warwik university at dette er den første studien i sitt slag, og at en slik test kan føre til tidligere diagnose av autisme. Dermed kan barn med autisme få riktig behandling mye tidligere i livet.

De skriver også at resultatene av forskningen kan være et steg på veien til å forstå mer om årsaken til autisme, og at neste trinn blir å utvide studien og inkludere flere barn.

Det britiske nasjonale helsenettstedet NHS omtaler studien som interessant, men at måten man diagnostiserer autisme på vil bli uendret i uoverskuelig framtid. 

De skriver at selv om modellen fungerte bra, klarte den fortsatt ikke å diagnostisere 8 prosent av barna som hadde autisme, og kanskje mest bekymrende: testen mente at 16 prosent av de som ikke hadde autisme, hadde det. Og at en feil diagnose kan forårsake omfattende problemer.

Kilder

Referanser

  1. Anwar A, Abruzzo PM, Pasha S, et al.. Advanced glycation endproducts, dityrosine and arginine transporter dysfunction in autism - a source of biomarkers for clinical diagnosis. Molecular Autism 2018. molecularautism.biomedcentral.com