Intervju

Ny type krig: Nå bombes også sykehusene

- Krigen er blitt mer brutal. Nå bombes også sykehus og pasienter. Har vi forlatt tanken om vi alle er en del av en felles menneskelighet, spør lege Morten Rostrup.

Temaside om Korona

- Vi har fått en ny type krig i verden. Sykehus og sivilbefolkning angripes og leger og pasienter er blitt militære mål, sier Morten Rostrup.

Rostrup er dr. med. og overlege ved Akuttmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Han var med på å stifte den norske avdelingen av Leger Uten Grenser i 1996, og ble organisasjonens første president.

NHI.no treffer han på Litteraturhuset i Trondheim der han forteller om sin nye bokutgivelse: "Uten grenser". Her får vi høre om det han mener er en ny type krigføring.

Sykehusene var trygge

Rostrups første oppdrag for Leger uten grenser var i Kongo i 1996. Da var situasjonen en annen:
- Vi har alltid følt oss respektert av krigførende parter. Det ble sagt at sykehusene er det tryggeste stedet man kan være under en krig, forteller han.

Rostrup var i Afganistan etter 11. september og følte seg trygg. Det samme i Irak i 2003: Irak-krigen brøt ut, men Rostrup på jobb for Leger uten grenser var ikke bekymret for egen sikkerhet. Han hørte bombeflyene rundt seg, men på sykehuset følte han at det var trygt å være.

- Jeg klarte å sove mens bombene falt, jeg følte meg aldri i fare, sier Rostrup.
Det var ingen som angrep feltsykehusene, de ble respektert.
Inntil for noen år siden.

Rostrup mener vendepunktet kan ha kommet i forbindelse med den Arabiske våren i 2011. Den spredte seg til Libya og det ble et opprør mot Gaddafi.

- Da opplevde jeg at det for alvor ble begått systematiske angrep på sykehus og leger, og at det å hindre helsehjelp ble et aktivt våpen i krigen. Gaddafi ønsket ikke humanitær hjelp i sitt område, og vi opplevde at leger og utstyr måtte smugles inn i et konfliktområde og pasienter smugles ut.

Rostrup forteller at de ikke fikk lov til å krysse grensen. Han selv og en kollega testet ut muligheten for å bli smuglet til et område der de hadde aksept og kunne arbeide under relativt trygge forhold.

Morten Rostrup_1920x1080.jpg
Morten Rostrup var med på å stifte den norske avdelingen av Leger Uten Grenser i 1996.
Neste side